Pixels van het universum

De kleinste ondeelbare eenheid van het universum is de kwantum. Dit betekent dat men niet oneindig kan inzoomen. Op een bepaald moment houdt het op.
De kleinst voorkomende afstand is de Planckeenheid, die ook wel kwantumlengte wordt genoemd.
Als men op de Planckeenheid is ingezoomd is verder inzoomen niet meer mogelijk.
De Planckeenheid is zeer klein namelijk 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 016 162 412 meter. Dit is een afstand die we ons onmogelijk kunnen voorstellen. Ook met elektronen-microscopen is deze schaal niet te bereiken.
Het is een miljard (100 miljoen) maal kleiner dan een proton (een deeltje dat deel uitmaakt van de kern van een atoom)  

Naast een kleinst mogelijke eenheid van afstand is er ook een kleinst mogelijke eenheid van tijd. Dit is de Plancktijd. De Plancktijd is de tijd die het licht nodig heeft om een afstand van 1 Plancklengte te overbruggen. .

Ieder kwantum van ruimte tijd heeft vier dimensies die allemaal uitgedrukt worden in Planckeenheden: een lengte, breedte en hoogte van 1 Planckeenheid en een tijd van 1 Plancktijd.

Dit is het materiaal waar ruimte-tijd uit is opgebouwd. Er zijn aanwijzingen dat ruimte-tijd zich gedraagt als een supervloeistof. De pixels zou je kunnen vergelijken met atomen die als ze onderlinge verbanden aangaan een vloeistof kunnen vormen. Een voorbeeld van een atoom dat op kamertemperatuur zich als vloeistof gedraagt is kwik.  
http://phys.org/news/2014-04-liquid-spacetime-slippery-superfluid.html

De supervloeistof is echter niet opgebouwd uit atomen (die veel groter in omvang zijn), maar uit kwantumpixels. Ook heeft het andere eigenschappen dan 'gewone' vloeistoffen. Een supervloeistof is een vloeistof die geen viscositeit, ook wel genoemd stroperigheid vertoont. Honing vertoont bijv. veel stroperigheid, water een gemiddelde stroperigheid, maar een supervloeistof vertoont helemaal geen stroperigheid. Vandaar dat we het niet als een vloeistof ervaren.

We noemen dit het kwantumschuim. Ruimte/Tijd is geen vaststaande, onveranderlijke achtergrond, maar net zo plooibaar en veranderlijk als de objecten die erin verschijnen.