Welkom op de website van het boek 'Jij bestaat niet'

Jij bestaat niet als afgescheiden persoon, want er is slechts één energieveld dat alles omvat.

Er is geen sprake van een geïsoleerde, aparte 'jij'. 
De hersenactiviteit welke het gevoel van een afgescheiden ik vormt is slechts deel van dat ene energieveld.
Het voelt alsof je een afgescheiden ik bent, maar dat gevoel geeft een verkeerd beeld van de ware aard van de werkelijkheid.
Het 'ik' is geen gesloten systeem, maar een open systeem dat deel uitmaakt van alles dat bestaat. Het gevoel van een afgescheiden ik dat een vrije wil zou hebben is in je geplaatst door eenheid. Ook daar heb 'je' geen invloed op gehad.  


Lees in het boek over wat er schuil gaat achter de illusie, ontdek de echte wereld.

Hier een greep uit de onderwerpen die in het boek 'Jij bestaat niet' worden behandeld:
- Is datgene wat je buiten ziet werkelijk de wereld die er is of zit je alleen te kijken naar een plaatje in je hoofd?
- Wat is er echt buiten?
- Wie ben jij, is de scheiding die je ervaart tussen jij en de wereld echt?
- Bestaat vrije wil? Is er eigenlijk sprake van een afgescheiden entiteit die vrije wil zou kunnen hebben?
- Kun je ergens schuldig aan zijn? Kun je fouten maken? Kan iemand anders schuld hebben?
- Wat is spirituele verlichting precies? Geen vage omschrijvingen, maar wat is het in exacte bewoordingen?
- Kun jij verlicht worden en zo ja hoe dan?
- Wat is er precies met al die goeroes aan de hand die zeggen verlicht te zijn?
- Is er leven na de dood? Reïncarnatie en andere visies over leven na de dood in detail nader onderzocht.
- Wat is de ziel precies, bestaat er eigenlijk wel een ziel?
- Wat is bewustzijn?  
- Hebben alleen mensen bewustzijn of ook sommige dieren? Kunnen zelfs apparaten (computers, robots) bewustzijn hebben?
- Is wat je denkt waar?
- Wat staat ons de komende tientallen jaren te wachten?
- Staat de wereldgeschiedenis echt in het teken van vooruitgang of is dat ons aangepraat?
- Wie praat ons wat aan en waarom geloven we dat?
- Als alles één is waarom ervaren we dat niet?

Bij de beantwoording van deze vragen wordt aandacht besteed aan de visies van:

> Neurologen (Dick Swaab, Victor Lamme, Antonio Damasio, Ap Dijksterhuis, Daniel Wegner)
> Natuurkundigen (o.a. Stephen Hawking, Gerard 't  Hooft, Albert Einstein)
> Non dualistische leraren (Nisargadatta Maharaj, UG Krishnamurti, Alan Watts, Wei Wu Wei, Ramesh Balsekar, Ramana Maharshi).   
Hedendaagse wetenschap ontmoet echte spiritualiteit om de werkelijkheid achter de illusie te ontdekken.

De centrale stelling van dit boek is dat alleen eenheid werkelijk is. Er is geen persoonlijke ziel en er vindt geen persoonlijke reïncarnatie plaats.

Het gevoel van een individueel, ik dat zelfstandig iets doet is en uit vrije wil keuzes maakt is een illusie. Alleen eenheid doet iets. Jij als zelfstandig handelende entiteit bestaat niet.

Er is geen jij die een relatie zou kunnen hebben of verbinding zou kunnen zoeken met eenheid (immers dat zouden er twee zijn). Er is alleen eenheid.  

Dit weten is het einde van de spirituele zoektocht. Je ziet in dat je niet anders kunt zijn dan eenheid, dat je nooit iets anders bent geweest dan eenheid. Dat betekent dat je er niet naar hoeft te zoeken of iets zou moeten doen om er verbinding mee te krijgen.

In 16 hoofdstukken plus een aantal extra's worden de diverse illusies die ons omringen behandeld en wordt ingegaan op de werkelijkheid achter de illusie. Het boek telt 280 pagina's.

Klik hier voor een inhoudsopgave van het boek

Klik hier voor een aantal teksten uit het boek

Hieronder een video over een aantal thema's uit het boek


ISBN: 978-90-74276-00-9

BESTELINFORMATIE
Het boek is te bestellen door:
  • Overmaking van Euro 24,50 op NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en
  • Het sturen van een mailtje naar roeland@dirah.nl met daarin je volledige adres.
De portokosten (Euro 3,00) worden je geschonken.    
Hou er rekening mee dat op de overschrijving het volledige adres niet vermeld staat.
Vandaar dat het sturen van een mailtje met het adres noodzakelijk is om het boek te kunnen verzenden.


Buiten Nederland (o.a. België): Euro 29,50 (vanwege hogere portokosten).
 
De internationale bankgegevens zijn: 
IBAN:  NL19INGB0000416584 
op naam van Dirah Academie, Tilburg, Nederland  
BIC (ook wel Swift code genoemd):  INGBNL2A