Murre

Suomi on tuhansien järvien maa, mutta myös rikaskielinen lukuisien murteiden kehto. Murre määritellään kielen omanlaiseksi, alueelliseksi muodoksi. Kansanomaisesti sydämen kieleksi.

Murteet ovat syntyneet silloin, kun suurin osa ihmisistä eli ja työskenteli koko elämänsä samassa pitäjässä tai kylässä. Muuttoliikenteen vilkastuessa erot tasaantuivat ja osaksi pelättiin, että murteet katoaisivat vallan kielestämme. Onneksi näin ei ole käynyt ja nykyään murteet ovat nousseet jopa trendi-ilmiöksi. Murre on yksi osa paikallista identiteettiä, elävää kulttuuriperintöä.

Jämijärven murre on osa länsimurteita ja Ylä-Satakunnan alamurteiden ryhmään kuuluva hämäläismurre. Koska murteiden alueellinen jaottelu ei ole yksiselkeistä, on Jämijärvenkin murteessa nähtävissä merkkejä ympäröivistä murrealueista kuten Etelä-Pohjanmaan murteista ja lounaisen alueen välimurteista.

(Lähteet Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)