Projektit

Jämijärven Perinne- ja miljöötyöhanke

Vuoden 1999 alussa Jämijärvi-Seura aloitti Leader II-rahoitteisen hankkeen, jossa kerättiin monipuolisesti ja järjestelmällisesti jämijärveläistä perinnemateriaalia. Kirjastorakennuksen alakertaan perustettuun kotiseutuarkistoon materiaali tallennettiin perinneharrastajien kuin -aineiston tuotteistamista suunnittelevien yrittäjien saataville. Aineisto painottuu arjen historiaan.

Hankkeeseen kuului myös kotiseutumuseon uusintaminen ja kotiarkistojen kirjallisten tuotosten arviointia. Myös ilmailunperinnehuonetta Jämillä muokattiin alueen historiaa selkeämmin kuvaavaksi ja osallistuttiin Kolmen Harjun luontopolun opastetaulujen laadintaan niiltä osin, missä luonto- ja kulttuurimaisema limittyvät.

Hankkeen tiimoilta pidettiin myös pienempiä tempauksia. Yhtenä esimerkkinä kirjastolla oli noin kuukauden ajan vanhoja valokuvia tunnistettavana -näyttely sekä sanomalehtinäyttely. Myös kotiseutuarkistolla pidetiin avoimia ovia. Hanke oli kaksivuotinen päättyen loppuvuodesta 2000. Hankkeen vetäjänä toimi Hannu Sinisalo Tampereen yliopiston kansanperinteen laitokselta. Arkistotyöntekijänä toimi Tarja Ihala.