Saituri

Esipuhe projektista:

Idea hankkeelle lähti kesän 2009 aikana, kun kesäteatteritoiminnan kokiessa uudistuksia uusia halukkaita näyttelijöiksi ilmoittautui useampia. Kuitenkaan kaikille teatterikärpäsen kokeneille ei ollut kesänäytelmässä rooleja tarjolla tai mm. rippikoulut estivät osallistumisen. Tästä innosta on kehittynyt idea talviteatteriesitykselle.

Hankkeen teemoina on maaseudun kehittäminen, taide ja kulttuuri. Pienelle maalaispaikkakunnalle halutaan tuoda jatkuvasti jotain uutta ja erilaista elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Osallistumisen lisäämistä sekä paikallisen perinne- ja kulttuurityön merkitystä halutaan painottaa.

Saiturin joulu -talviteatteriprojekti kokoaa yhteen pitkäaikaiset harrastajat ja innokkaat nuoret levittämään tarinaa yhteistoiminnan tärkeydestä jo klassikkotarinan sanomankin mukana. Samalla saadaan mahdollisimman monipuolinen näkemys myös siitä, miten luoda monia eri kohderyhmiä kiinnostava teatteriesitys. Kesäteatteria pystytään pyörittämään talkoovoimin, mutta ammattitaitoiseen ohjaajan ei ole ollut varaa. Youth in Action apurahan turvin tämä on mahdollista. Ohjaajana toimii jämijärveläinen Marko Saario.

Teatterihankkeen eri tehtävät luovat mahdollisuuksia eri taiteensuuntien harrastajille näyttää taitonsa. Projekti tarjoaa tehtäviä lavastuksessa, puvustuksesta, maskeerauksesta, näyttelemisestä ja laulamisesta. Toisaalta työtä on myös markkinoinnista, tiedottamisesta ja tietotekniikasta, unohtamattakaan esityksen tukitoimista. Jokaisella on valmiissa projektissa selkeät vastuualueensa, jotka ovat suoraan riippuvaisi muiden tehtävien onnistumiseen. Hanke antaa monipuolisen kuvan siitä mitä kaikkea tapahtuman tuottaminen pitää sisällään.

Hankkeen suunnittelussa täysi vastuu on annettu hankkeessa mukana oleville nuorille. Heillä jokaisella on oma osaamis- ja vastuualueensa. Muiden myöhemmin mukaan tulevien nuorten ja lasten mielipiteet otetaan tietenkin myös huomioon. Jokainen saa tehdä sen mitä haluaa, ottaa vastuulleen jonkin osa-alueen tai vain seurata mentorin työtä.

Moni-ikäinen ryhmä edistääkin nuorten ja aikuisväestön keskenäistä kommunikointia. Kaiken kaikkiaan teatteriharrastus antaa roolin, jonka taakse ujoimmatkin voivat kätkeytyä, mutta samalla tehdä juuri niin kuin aina ovat halunneet tehdä. Tervetuloa mukaan!

Julkaisu on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.