Χρονολογίες
 
Χρονική σειρά σημαντικών γεγονότων
 


 

  • Ο κύκλος της Παλιάς Καρυόπολης ολοκληρώθηκε, με αναφορές στα σημαντικότερα μνημεία που έχουν ταυτότητα έστω και ελλιπή, υπάρχουν και δεκάδες άλλα  τα οποία  μαρτυρούν την σημαντικότητα του μέρους, αλλά παραμένουν αναξιοποίητα.                    
  • Από αυτά τα λίγα που παρουσίασα, προκύπτει, μία διαδρομή, που χάνεται στο παρελθόν, και όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω τόσο πιο δύσκολα φωτίζεται. Η μαγιά όμως υπάρχει και ο κάθε ένας μπορεί, βάζοντας τα γεγονότα στην σειρά να βγάλει τα δικά του ιστορικά πορίσματα, προσπαθώντας να μπει όσο γίνεται περισσότερο στο πετσί της κάθε περιόδου. Από την πλευρά μου παρατίθεται  ένας χρονολογικός πίνακας, με τα σημαντικότερα από τα γεγονότα, που διαμόρφωσαν την  τοπική εξέλιξη της ιστορίας αλλά και γενικότερα.                   

ΑΙΩΝ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α            -         Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

8οςπ.χ.

800

700

Οι Δωριείς εισχωρούν στην Μάνη, που κατοικούσαν Μινύες.

7οςπ.χ.

700

195

Οι κάτοικοι της Μάνης αποτελούνται από Περιοίκους.

4οςπ.χ.

399

360

Αγησίλαος Β ΄το Ταίναρο τόπος συγκέντρωσης μισθοφόρων.

3οςπ.χ.

212

 

Πολιορκία και κατάκτηση Γυθείου από Ρωμαίους, Αιτωλούς, Ροδίους.

2οςπ.χ.

195

400

Δημιουργία Κοινού Ελευθερολακώνων φιλικό προς την Ρώμη. (18 πόλεις, Γύθειο, Λας, Τευθρώνη, Καινήπολη Οίτυλο  κ.α  )

2οςπ.χ.

195

146

Μετακινήσεις προς την Μάνη αντιφρονούντων, προς την  τυραννία Νάβη, και ένεκα των συνεχών πολέμων.

(σημαντικός αριθμός εγκαθίσταται στην πόλη Λα.)

2οςπ.χ.

146

323

Ρωμαϊκή Κυριαρχία σε όλες τις Ελληνικές πόλεις.

4οςμ.χ.

324

337

Μέγας Κωνσταντίνος, ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως.

4οςμ.χ

395

408

Αρκάδιος, καταστροφές και διωγμοί σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, και  Πελοπόννησο (Ρουφίνος, Αλάριχος, Βάνδαλοι).

5οςμ.χ

457

474

Λέων Α΄ επίθεση Βανδάλων (Γιζέριχος) στη Μάνη νίκη των Μανιατών.

6οςμ.χ.

527

565

Εποχή Ιουστινιανού, ακμή του Βυζαντίου, η αυτοκρατορία  εκτείνεται σε όλη την Μεσόγειο.

6οςμ.χ

450

650

Πιθανή Ίδρυση  Καρυουπόλεως.

7οςμ.χ.

610

641

Ηράκλειος, κατά Περσών πόλεμοι, καθιέρωση Ελληνικής γλώσσας στην αυτοκρατορία.

7οςμ.χ.

625

 

Σταδιακή  εγκατάσταση των Σλάβων στην Μάνη.

7οςμ.χ.

674

960

Αραβοκρατία, επιδρομές και κατακτήσεις αρκετών εδαφών του Βυζαντίου.

8οςμ.χ

785

 

Γέννηση του Μοναχού Νικήτα,

στην Άμνια Παφλαγονίας, εγγονού του Οσίου Φιλάρετου.

8οςμ.χ

788

 

Ο Κωνσταντίνος ΣΤ΄ νυμφεύεται την Μαρία, εξαδέλφη του Νικήτα.

8οςμ.χ

790

 

Διαφαίνεται ενδιαφέρον της Κωνσταντινούπολης για την Μάνη.

8οςμ.χ

792

 

Θάνατος του οσίου Φιλάρετου.

9οςμ.χ.

801

 

Ο Νικήτας χρίζεται μοναχός.

9οςμ.χ.

802

812

Ίδρυση θέματος Πελοποννήσου, και δυναμική καταστολή της εξέγερσης των Σλάβων.

9οςμ.χ.

802

812

Αυτοκράτωρ Νικηφόρος Α΄, παρατηρείται ενίσχυση της Μάνης, με νέους πληθυσμούς, από διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας.

9οςμ.χ.

813

820

Λέοντας ο Ε΄ ο Αρμένιος     (εικονομαχία).

9οςμ.χ.

815

821

Πατριάρχης Θεόδοτος Α΄ Κασσιτεράς ή  Μελισσηνός (εικονομάχος).

9οςμ.χ.

820

829

Μιχαήλ Β΄ ο Τραυλός          (εικονομαχία).

9οςμ.χ

821

822

Ο Νικήτας διαμένει στην Καρυούπολη

 και γράφει τον βίο του παππού του Οσίου Φιλάρετου.

9οςμ.χ.

867

1057

Μακεδονική δυναστεία (Άραβες, Βούλγαροι, Ρώσοι).

9οςμ.χ

890

 

Ίδρυση της επισκοπής Μαίνης.(Λέων ΣΤ΄ο Σοφός (886-912)

9οςμ.χ.

912

959

Κωνσταντίνος  Ζ΄ Πορφυρογέννητος, πρώτη φορά η ονομασία Κάστρο Μαίνης

10οςμ.χ

963

969

Νικηφόρος Β΄ Φωκάς (νικηφόροι πόλεμοι κατά των Αράβων)

10οςμ.χ

976

1025

Βασίλειος Β΄ο Βουλγαροκτόνος (πόλεμοι κατά Βουλγάρων)

10οςμ.χ.

997

 

Διοικητης Θεματος Πελοπονήσου Απόκαυκος,  Όσιος  Νίκων στην Μάνη.

11οςμ.χ.

1082

 

Ίδρυση μητρόπολης Λακεδαίμονος στη Σπάρτη(Αλέξιος Α΄ Κομνηνός)

13οςμ.χ.

1204

 

Μεταφορά μητρόπολης στο Μιστρά.

13οςμ.χ.

1204

1262

Φραγκοκρατία  ("φράγκα" χαρακτηριστικό τοπωνύμιο περιοχής,      μετά το Χωσιάρι.

13οςμ.χ.

1249

 

Κτίσιμο του κάστρου από τους Φράγκους στον Μιστρά.

13οςμ.χ.

1250

1460

Μιστράς (ακμή του Δεσποτάτου του Μορέως).

13οςμ.χ.

1254

 

Κτίσιμο του κάστρου από τους Φράγκους στον Πασσαβά  (ίδρυση της Βαρονίας του  Πασσαβά).

13οςμ.χ.

1259

1282

Μιχαήλ Η΄  Παλαιολόγος.

13οςμ.χ.

1262

 

Ο Πασσαβάς περνά στους Βυζαντινούς.

13οςμ.χ.

1280

 

Ίδρυση επισκοπής Καρυουπόλεως

14οςμ.χ.

1336

 

Πρώτη αναφορά της  Zimova   (σλαβική ρίζα = χειμώνας),      σημερινής Αρεόπολης

14οςμ.χ.

1340

 

Αναφορά των ονομάτων Κρανούπολις, Δάψνου (Τάραψα),

Βρυσιοτών (στου πασά τη βρύση), σε επιγραφή στο μουσείο Σπάρτης.

15οςμ.χ.

1426

 

Πρώτη αναφορά στην επισκοπή Καρυουπόλεως,  (αναφορά Ισιδώρου Μονεμβασίας, προς Πατριάρχη «προτροπή Θαυμακού στον επίσκοπο»).

15οςμ.χ.

1453

 

Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς.

15οςμ.χ.

1460

 

Μετακινήσεις προς την Μάνη, μετά την πτώση του Μιστρά.

15οςμ.χ.

1460

 

Το Ταίναρο τόπος συγκέντρωσης μισθοφόρων μετά την πτώση του Δεσποτάτου.

15οςμ.χ.

1460

1685

Α΄ Τουρκοκρατία.

15οςμ.χ.

1460

1481

Ο Πασαβάς περνά στους Έλληνες.

15οςμ.χ.

1463

1480

Ενετοτουρκικοί Πόλεμοι.

15οςμ.χ.

1463

1465

Η Καρυούπολις Βενετικό Κάστρο.

15οςμ.χ.

1467

 

Η Καρυούπολις ερειπωμένο κάστρο.

15οςμ.χ.

1480

 

Η Καρυούπολις παραχωρείται στους Τούρκους από τους Ενετούς.

 

15οςμ.χ.

1481

1685

Ο Πασαβάς ανήκει στους Οθωμανούς, που εγκαθιστούν ομοεθνείς τους.(περίπου 700 οικογένειες στην Τουρκόβρυση).

15οςμ.χ.

1495

 

Αναφέρεται για πρώτη φορά η Κελεφά

16οςμ.χ.

1522

 

Χρεωστικό ομόλογο στο όνομα Μανόλης Κοντόσταβλος από το χωρίο Καρυόπολις.

16οςμ.χ.

16ος μ.χ

1554

 1582

 

Αναφορά σε  Τσεροβά  (Cerova,βουλγαρική ρίζα cer =Δρυς).

Επιστολή για βοήθεια σε Πάππα Γρηγόριο Ι Γ΄    (Καλαπόθος Φωκάς, Θεόδωρος Κοντόσταύλος  παππά Χρυσοσπάθης)

17οςμ.χ.

1600

1700

Ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής Πασσαβά,αθρόες μετακινήσεις κατοίκων  από μέσα, και έξω Μάνη.

17οςμ.χ.

1612

 

Επίστολή στον Δούκα του Νεβέρ ,από Μιχαήλ, Νικήτα, Ιωάννη, Δαμιανό, και Δημητράκη Κοντόσταυλους, Πατρίκιο Φωκά κ.α.

17οςμ.χ.

1618

 

Αναφορά στην Panagia di Vacha (περιοχή Παναγίτσας).

17οςμ.χ.

1618

 

Απελευθερωτικό κίνημα Μανιατών,                                            συνενοήσεις με τον δουκα του Nεβέρ.

17οςμ.χ.

1618

 

Αναφορά της Καρυούπολεως ως επισκοπής.

17οςμ.χ.

1618

1700

Αθρόες μετακινήσεις πληθυσμών, από μέσα και έξω Μάνη  ιδιαίτερα προς την περιοχή Πασσαβά.

17οςμ.χ.

1618

 

Το Οίτυλο σε περίοδο ακμής (πληθυσμός Οιτύλου 1600 κατ.).

17οςμ.χ.

1629

 

Άνθιμος, επίσκοπος Καρυουπόλεως.

17οςμ.χ.

1655

 

Αναφορά της Κοτρώνας μία και μοναδική                               (πιθανότατα ή Παλιοκοτρώνα Δροσοπηγής).

17οςμ.χ.

17ος μ.χ

1664

1674

 

Παρθένιος Καλκανδής επίσκοπος Καρυουπόλεως.

Αρχηγός μπάρκου Οιτυλιοτών προς την Γένοβα-Κορσική.

17οςμ.χ.

1670

 

Ιδρύεται το κάστρο της Κελεφάς, από τούς Οθωμανούς.

17οςμ.χ.

1684

 

Οι Καρυοπολίτες συνάπτουν συμμαχία με τους Βενετούς,  (υπογραφές σε υπόμνημα Μοροζίνη).

17οςμ.χ.

1685

1715

Ενετοκρατία.

17οςμ.χ.

1685

 

Το κάστρο της Κελεφάς μεταβιβάζεται στούς Ενετούς.

17οςμ.χ.

1688

 

Άνθιμος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

17οςμ.χ.

1695

 

Επιβεβαίωση, τεκμηρίωση  της Τσεροβάς (Δροσοπηγής).

17οςμ.χ.

1699

1703

Ιωακείμ επίσκοπος Καρυουπόλεως ενοικιαστής γαιών, από Βενετούς(σύστημα Livelo perpetuo). 

17οςμ.χ.

1699

1703

Δικαίος Ντεμίρος ενοικιαστής γαιών(vegliamista,κρύαβρύση).

17οςμ.χ.

1699

1702

Κοσμάς Παπαδάκης ενοικιαστής γαιών στον Πασσαβά.

17οςμ.χ.

1699

1704

Γρηγόριος Τρυγονάς  ενοικιαστής γαιών συνεταιρικά με τον     Θωμά  Φωκά (pagliocastro, lumachina, capsai).

18οςμ.χ.

1700

 

Ακμή της Τσίμοβας (Αρεόπολης).

18οςμ.χ.

1702

1704

Ενοικιαστής περιοχών  Κavalier Toma Focka,  pagliocastro, vegliamista, passava,   συνεταιρικά με Gligori Trigoni.

18οςμ.χ.

1702

1705

Ηλίας Παπαδάκης ενοικιαστής γαιών (τάραψα).

μεταβίβαση γαιών του Πασσαβά από τον αδελφό του Κοσμά.

18οςμ.χ.

1715

1821

Β΄ Τουρκοκρατία.

18οςμ.χ

1715

 

Συνάντηση προκρίτων και επισκόπων της Μάνης, στο σπίτι του Αντώνη Καβαλιεράκη Φωκά, στην Καρυούπολη.

18οςμ.χ.

1715

 

Αναφέρεται για πρώτη φορά η Χιμάρα.

18οςμ.χ.

1715

 

Παρακμή κάστρου Κελεφάς, ανάπτυξη του ομώνυμου οικισμού.

18οςμ.χ.

1717

 

Σωφρόνιος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

18οςμ.χ.

1725

 

Γεράσιμος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

18οςμ.χ.

1733

 

Αγάπιος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

18οςμ.χ.

1737

 

Αγαθάγγελος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

18οςμ.χ.

1740

 

Ίδρυση  Μαραθονησίου.

18οςμ.χ.

1740

1758

Έξαρση Πειρατείας  (Σκουτάρι,Καραβοστάσι πειρατικά λιμάνια της  περιοχής).

18οςμ.χ.

1740

1780

Σταδιακή μετανάστευση της πλειοψηφίας των κατοίκων

στην Μινιάκοβα και στην ευρύτερη περιοχή.

18οςμ.χ

1740

1780

Μεταφορά και  της επισκοπικής έδρας, που είχε σαν αποτέλεσμα, την αλλαγή της ονομασίας σε Νέα Καρυούπολη.

18οςμ.χ.

1741

1747

Ανανίας Λαμπαρδής Επίσκοπος Καρυουπόλεως 

(πιθανόν επί της διακονίας έγινε η μεταφορά της επισκοπής).

18οςμ.χ.

1749

 

Χρονολογία ανέγερσης οικίας Καβαλιεράκη στη  νέα Καρυούπολη ( σωζόμενη επιγραφή σε τοίχο).

18οςμ.χ.

1763

 

Πρώτη αναφορά της Νέας Καρυούπολης ως   Μανηάκοβα       ή Μινιάκοβα  (σημειωματάριο γιατρού Παπαδάκη).

18οςμ.χ.

1768

1774

Α΄ Ρωσοτουρκικός πόλεμος.

18οςμ.χ.

1770

1779

Επέλαση Τουρκαλβανών.

18οςμ.χ.

1770

 

Ο επίσκοπος Καρυουπόλεως Παίσιος παροτρύνει τους κατοίκους  υπέρ των Ρώσων.

18οςμ.χ.

1776

 

Παρουσιάζεται ο θεσμός του Μπέη. Η «γεροντική» δηλαδή συνέλευση εκπρόσωπων σογιών, υποβαθμίζεται.

18οςμ.χ.

1779

 

Νικηφόρα μάχη στα Αγιοπήγαδα, (μετά Βρωμοπήγαδα), και Τρικεφάλια κατά των Τουρκαλβανών, (πύργος Καλκαντήδων)

18οςμ.χ.

1780

 

Εξόρμηση Μανιατών,και επέκταση των ορίων της Μάνης     μέχρι  τα Τρίνησα (Κακοσκάλι) με τους Γρηγοράκηδες,

18οςμ.χ.

1782

1798

Μπέης Μάνης  Τζανετος Γρηγοράκης.

18οςμ.χ.

1785

 

Ανώνυμος επίσκοπος  Νέας Καρυουπόλεως, πιθανόν ο  Βενέδικτος.

18οςμ.χ.

1787

1792

Β΄ Ρωσοτουρκικός πόλεμος.

18οςμ.χ.

1788

 

Μακάριος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

18οςμ.χ.

1792

 

Δράση του Λάμπρου Κατσώνη.

18οςμ.χ.

1793

 

Αγιογράφηση του τέμπλου του Αγίου Γεωργίου από τον  Αναγνώστη Καλκαντάκη Νίκλο, με έξοδα του πνευματικού Ανανία.

18οςμ.χ.

1803

 

Διονύσιος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

19οςμ.χ.

1804

 

Αντώνης Θωμάκος Γρηγοράκης μέλος της εταιρείας (συντροφίας) Μαραθωνησίου.

19οςμ.χ.

1809

 

Πωλητήριο Αη Γιώργη σε Τσεροβίτες, από Ανανία Πνευματικο  (αναφέρεται στην περιοχή Αηγιώργης στα Βαρικά).

19οςμ.χ.

1819

 

Κύριλος Γέρμος επίσκοπος Καρυουπόλεως.

19οςμ.χ.

1820

 

Σημειώνεται οικισμός με ονομασία Focades, ΒΑ του Βαχού.

19οςμ.χ.

1826

 

Επιθέσεις του Ιμπραήμ από έξω Μάνη, Τσίμοβα (Βηρό), και Πασσαβά (Μανιάκοβα-Τσεροβά-Πούρκο, Πολυτζάραβο).

19οςμ.χ.

1827

 

Συνάντηση αντιπροσώπων στο Μπρίκι (Λάγιας Μακάριος, ιερομόναχος Παρθένιος, Αντώνιος Παπαδοθωμάκος, οικονόμος Βαχού κ.α.)

19οςμ.χ.

1829

 

Άνοδος- ακμή Μαραθονησίου και Σκουταρίου.

19οςμ.χ.

1833

 

Κατάργηση επισκοπής Καρυουπόλεως (νέας).

19οςμ.χ.

1879

 

Τελευταία αναφορά σε απογραφή, ερήμωση Καρυουπόλεως.

v