Αξιοθέατα 

Σχεδιάγραμμα & κατάλογος τών κυριωτέρων μνημείων
  
 
 
 
 
  1. Παλατάκι                       

  2. Άγιος Γεώργιος

  3. Πύργακας

  4. Άγιος Νικόλαος

  5. Αγιος Δημήτριος

  6. Γηστέρνες

  7. Ανεμόμυλος

  8. Αγία Παρασκευή

  9. Παναγυρού

10. Αη Στράτης

11. Κτιστοί Τάφοι

12. Kρεμάλες

13. Μάντρες

14. Θρονί βασίλισσας

                                                                                           v