Γενεαλογία
 Έρευνα και παρουσίαση των πατριών και τών ανθρώπων 


 
 • Μέσα από την έρευνα και τα ιστορικά στοιχεία για την Καρυόπολη  καταστάλαξα σε κάποια συμπεράσματα και για την γενεαλογία της οικογένειας μου. Κατάγονται λοιπόν από ότι φαίνεται από την οικογένεια των Φωκάδων.
 • Το πρώτο αποδεδειγμένο πρόσωπο, είναι ο Θωμάς Φωκάς τον οποίο θεωρώ και γενάρχη, λόγω της προέλευσης του σημερινού ονόματος της οικογένειας από αυτόν. Έφερε τον τίτλο Kavalier, διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Ενετούς και ήταν ενοικιαστής γαιών.
 • Ο Αντώνης Καβαλιεράκης Φωκάς, πιθανόν να ήταν γιος του, έτσι ερμηνεύεται το «καβαλιεράκης» ή πρόκειται για αδέλφια. Αδέλφια ήταν και ο Ανανίας με τον παπά Θωμά, εκατό χρόνια μετά, που έδωσε το όνομά του στην οικογένεια, ενώ άλλοι μετονομάσθηκαν σε Καβαλιεράκηδες.
 • Αιτία για αλλαγή στο όνομα, που έγινε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα είναι μάλλον, η ταραγμένη εποχή και οι εχθροπραξίες με τους Τούρκους, (οι Φωκάδες ήταν φίλοι των Βενετών).
 • Σημαντικότατο γεγονός αυτής της εποχής είναι, η δημιουργία αποικίας στην Κορσική, το χωριό Καργέζε, που είναι η Ιταλοποίηση της λέξεως Καρυαί.
 • Φυσικό επακόλουθο διότι θρησκευτικός αρχηγός της αποικίας ήταν ο επίσκοπος Παρθένιος Καλκανδής, που υπογράφει σαν επίσκοπος Μαίνης, αλλά το 1664 τόν βρίσκουμε και σαν επίσκοπο Καρυουπόλεως. Επειδή η επίσκοποι στην Μάνη έμεναν στά Μοναστήρια τους, τόπος κατοικίας του επισκόπου ήταν η Καρυούπολις.
 • Ο Παρθένιος ήταν διάδοχος του γηραιού Ιωάσαφ, καί απο αυτόν  κληρονόμησε την Καρυούπολη, που όμως, εγκατέλειψε μαζί με άλλους 3 Οκτωβρίου 1675, και 1 Ιανουαρίου 1676 έφθασαν στήν Γένοβα. Τελικά μετά απο πολλές διαπραγματεύσεις στίς 14 Μαρτίου το 1676 αποβιβάστηκαν στην Κορσική, οπου άρχισαν την εγκατάστασή τους.
 • Συνέδεσα όλα αυτά, από γραπτά στοιχεία, αλλά και από διηγήσεις των πατεράδων μας  που υποστήριζαν ότι στην ίδια οικογένεια, εκτός από τον καλογερόπαπα Ανανία και παπά Θωμά ανήκαν οι μοναχοί  Παρθένιος και  Γερμανός.
 • Μάλλον συνέχιζε η οικογένεια, την θρησκευτική παράδοση των Φωκάδων, με μεγάλη συμμετοχή στην εκκλησία.
 • Αγνωστη είναι η σχέση τους με το παππά Ζευγολάτη, που αναφέρεται σαν τραυματίας πολέμου,στό ημερολόγιο του πρακτικού γιατρού Παπαδάκη.
 • Στό φύλλο με αριθμό 43 αναφέρει πόλεμο στό χωριό Τσεροβά τό έτος 1727 (σύμφωνα με τόν Δασκαλάκη), και αναφέρονται οι θεραπευθέντες τραυματίες.
 • Παππά Ζευγολάτης, Μάρτης Μουντουράκης, Καλαπόθος Πουλάκης, και Δημητράκης Πεταλάκης.
 • Σύμφωνα με  μία άλλη παράδοση η οικογένεια είναι κλάδος της πατριάς των Ζερβογιαννιάνων ή Ζερβών.
  Στην πατριά των Ζερβογιαννιάνων ή Ζερβών ανήκουν οι Αλεβιζάκος, Παυλάκος-Στεφανάκος, Θωμάκος, Λαγόγιαννης, Ταβουλάρης ή Χλεμπάκος, Πιερουτσάκος (Λουκαδίκων), Δημόγιαννης (Λουκάδίκων), Σκανταλάρος (Χιμάρας), Ζέρβας (περιοχής Μολάων) και o Γουρδουράκος ή Μιχαλακάκος , που είναι ακουμπισμένος στην πατριά των Ζερβογιαννιάνων
  Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να προέρχονται απο τό παπά+Θωμάκος, πράγμα που δεν ισχύει σύμφωνα με τις μαρτυρίες τών πατεράδων μας, που υποστήριζαν ότι δεν έχουν συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια Θωμάκου, που υπήρχε στην περιοχή. Αντιθέτως  υπάρχουν συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια Πιερουτσάκου. Είναι αρκετά πιθανό οι ρίζες των δύο οικογενειών να μήν είναι αυτές. Εξ άλλου είναι σύνηθες φαινόμενο τό μικρό όνομα να δημιουργεί τό επίθετο (Πιέρος, Τζανής κ.λ.π).Τα αριστεία για τούς αγωνιστές του 1821 έρχονται να επιβεβαιώσουν, ότι υπήρχε και στα Λουκάδικα οικογένεια Παπαδοθωμάκου, όπως επίσης και στην Τσεροβά. Αυτό τό γεγονός  δίνει σχετική ορθότητα στην πάρακάτω παράδοση.
 •  Η Καρυούπολις αποτελούσε τόν τόπο διαμονής μίας ομάδος ανθρώπων, μέχρι την στιγμή που δέχθηκε επίθεση σέ απροσδιόριστη χρονική στιγμή και με άγνωστο εχθρό. Οί κάτοικοι αφού έστειλαν τόν άμαχο πληθυσμό σε ιδιόκτητα κτήματα στά Λουκάδικα, αντιστάθηκαν στούς επιτιθέμενους, αλλά ματαίως, αφού νικήθηκαν και εσφάγισαν άπαντες. Ανάμνηση τής καταστροφής η θέση Κρεμάλες. Σε κατοπινούς χρόνους οι απόγονοι τών κατοίκων επανήλθαν, διεκδίκησαν την κοιτίδα τους και την επανακατέλαβαν. Ετσι δικαιολογείται τό όνομα Παπαδοθωμάκος, και στην Τσεροβά και τα Λουκάδικα.
v