Kommende arrangementer


Dansk-Russisk Forening, Sjælland

inviterer til et foredrag

ved Jesper Karup Pedersen om

”Ruslands økonomiske udvikling under Putin”.

Foredraget finder sted tirsdag den 1. september, kl. 19:00.
i det store mødelokale i Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard


Rusland er under forandring. Igen-igen. Putin er i gang med sin sidste præsidentperiode; økonomien viser alvorlige svaghedstegn - og russerne er ikke længere helt så tålmodige som før. Hvad sker der? Hvordan ser det ud med BNP, investeringer og realindkomst? Hvor er befolkningstallet på vej hen? Kan Putin indfri sine løfter om øget velstand til russerne? Vil målene i Putins maj-dekret fra 2018 - det dekret, der angiver målene for Ruslands økonomiske og sociale udvikling frem til 2024 - blive opfyldt? Hvis ikke, hvordan vil det påvirke russernes dagligdag? Vil Putins popularitet falde yderligere? Vil der opstå en forventningskrise, sådan som nogle russiske forskere forudser? Det er nogle af de mange spørgsmål, der trænger sig på.

Jesper Karup Pedersen er økonom og har i snart 40 år har beskæftiget sig med Rusland. Han vil diskutere de mange spørgsmål med udgangspunkt i den økonomiske udvikling i Rusland – både for landet som helhed og for russerne og deres privatøkonomi.


Jesper Karup Pedersen, født 1957, PhD og Cand. Polit., er projektchef i COWI.

Han har siden 1981, hvor han første gang besøgte Rusland, fulgt udviklingen i landet nøje, ikke mindst den økonomiske, sociale og politiske udvikling. I de sidste 27 år som konsulent for ministerier og styrelser i Rusland og andre af de tidligere Sovjetrepublikker.

Han er forfatter til flere bøger og artikler om Rusland, heriblandt ”Held & lykke! En bog om 1980’rnes Moskva” fra 1988. Han skriver i dag af og til for dagbladet Information, hvor han var udenrigsmedarbejder fra 1989 til 1992.
I mødelokalet er det rigelig plads til at overholde Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende regler om afstand, gruppestørrelse og håndhygiejne.
Alle kan derfor trygt deltage i arrangementet

Entré: Medlemmer gratis, øvrige 50 kr.

Velkommen
Se det fulde program  for 2020