Kommende arrangementer


Dansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterer til offentligt foredrag om ”Rusland uden ideologiske briller”
ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen.

Foredraget finder sted på biblioteket i Fensmark
torsdag den 5. september, 2019, kl. 19.00


Rusland har i flere hundrede år være en del af den samfundspolitiske debat i Vesteuropa. Rusland har ofte været defineret som enten en meget positiv samfundsmodel eller det stik modsatte. I 1800-tallet flygtede mange franske adelige til Rusland. De så det russiske zar styre som et forsvar for den traditionelle orden, som var smadret under den franske revolution.  Socialister og liberale så det modsatte. I 1900-tallet så vestlige kommunister i en periode Sovjetunionen som virkeliggørelse af oplysningstidens idealer. I 1990'erne så markedstilhængere et eksempel på det frie marked. I dag ser nogle vestlige konservative Putin som forsvarer af traditionelle familie- og nationale værdier.

I foredraget vil cand. mag. Jens Jørgen Nielsen prøve at give et billede af det aktuelt eksisterende Rusland, som hverken svarer til de højreradikales billede eller globaliseringstilhængernes skræmmebillede af en genopstået Sovjetunion. Rusland er sig selv.Jens Jørgen Nielsen er cand. mag. i historie og idehistorie med senere studier i russisk sprog. Han er ansat ved Niels Brock Business. Han har tidligere arbejdet som projektleder under den danske ambassade i Estland, hvor han arbejdede med det russisktalende mindretal. I en række år var han korrespondent for Politiken i Moskva. Jens Jørgen Nielsen er forfatter til en række bøger om Rusland. Han deltager ofte i danske TV- og radiodebatter om Rusland. Han har desuden flere gange deltaget i debatter på Russisk stats TV. 
Entre: medlemmer gratis; øvrige 50 kr.

Velkommen
Se det fulde program for efteråret 2019