Dansk Russisk forening tager kraftig afstand fra og fordømmer

Ruslands invasion i Ukraine

Læs Landsledelsens pressemeddelelse her

Kommende arrangementer


Lars Carlsen:


Bæredygtighed i Rusland – Realitet eller ”en by i Rusland”?


6/9, 2022, kl. 19,

sted: Holmegaardhallens Selskabslokaler, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard.

Bæredygtighed er på dagsordenen mange steder, og der kampes om at være mest mulig bæredygtig. Den officielle holdning er, at man i Rusland er langt fremme og man var allerede godt i gang flere år tidligere end så mange andre lande. Men er man nu også det? Rusland er et stort land, og der er store kulturelle forskelle, som også i en bæredygtighedsdiskussion spiller en væsentlig rolle.

Hvad er bæredygtighed, og hvad skal der til for at vi kan snakke om, at noget er bæredygtigt. FN opstillede i 2015 17 Sustainable Development Goals (på dansk Verdensmål), der giver et bud på, hvad der skal til. Med udgangspunkt i et udvalg af FNs 17 verdensmål vil der i foredraget blive set nærmere på, hvordan det står til med bæredygtigheden i Rusland sammenlignet med Danmark


Vores foredragsholder er dr.scient. Lars Carlsen, der har mangeårige ansættelser bl.a. ved Forskningscenter Risø og som forskningschef for Danmarks Miljøundersøgelser bag sig. Han har i en årrække været ekstern professor ved det Kazakh-Britiske universitet i Almaty, Kasakhstan. Bredtfavnende forsknings-, undervisnings- og ledelsesmæssige interesser i ind- og udland.

Læsetips til forberedelse af foredraget: The 17 Goals, https://sdgs.un.org/goals


Entré: Medlemmer gratis, øvrige 50 kr. Velkommen!Vedr. kontingent for 2022

Hvis du vil deltage gratis i alle arrangementer i 2022, så skal du indbetale årskontingent til vores konto i

Arbejdernes Landsbank Reg.nr.5355, konto 0300593.

Husk at oplyse afsender, adresse. e- mail og mobilnummer.

Kontingent :

Enkelt medlem 175 kr

Samboende. 275 kr

Vi glæder os til at se jer til alle vores arrangementer i 2022..

Dansk-Russisk Forening, Sjælland.

Arrangementer i 2022

bemærk ændringer

Foråret 2022

Foråret står i Arktis' tegn med en række foredrag, der belyser Ruslands engagement i Arktis


Camilla Sørensen, Arktis og Kina, onsdag den 9. marts, kl. 19 – 21


Jørgen Staun: Arktis og Rusland, tirsdag den 5. april, kl. 19 – 21


Peter Viggo Jakobsen: Rigsfællesskabets dilemmaer, tirsdag den 26. april, kl. 19 -21

Forud for foredraget afholdes generalforsamlingen for 2022, kl. 17.30 – 18.30


Erik Torms Baggrundsforedrag om Arktis, onsdag den 24. maj kl. 19 – 21 (Udsat fra Januar)


Efteråret 2022

Lars Carlsen, Bæredygtighed i Rusland - Realitet eller "en by i Rusland", tirsdag den 6. september, kl. 19 – 21

Aksel Vladimir Carlsen; IMRD – min arbejdsplads i Moskva, onsdag den 5. oktober, kl. 19 - 21

Jesper Karup Pedersen og Claus Mathiesen, Dialogmøde om Ukraine, onsdag den 9. november, kl 19 - 21-


Alle foredrag afholdes i Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard

Vi håber på, at aflysningernes tid er fortid, men forbeholder os fortsat muligheden for yderligere ændringer afhængigt af, hvorledes Corona-situationen udvikler sig.

Hjemmesiden er senest opdateret 09-04-2022