Kommende arrangementerDansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterer til offentligt foredrag ved Claus Mathiesen, Forsvars-, akademiet, som fortæller om ”Rusland og Vesten under Jeltsin og Putin - hvorfor konfrontation?”

Foredraget finder sted på biblioteket Fensmark
torsdag den 25. april, 2019, kl. 19.00.

Bemærk: Kl. 17.30 – 18.30 Generalforsamling for medlemmer.


I sit foredrag ”Rusland og Vesten under Jeltsin og Putin – hvorfor konfrontation?” vil Claus Mathiesen analysere forholdet mellem Rusland og Vesten i dag set på baggrund af udviklingen i 90’erne og de ændringer, som fulgte med præsident Putins overtagelse af præsidentembedet i 2000. Udviklingen, især efter Georgien-krigen i 2008 og annekteringen af Krim i 2014, har i stigende grad taget karakter af konfrontation politisk og militært.
Hvorfor har den det?
Og hvordan kan udviklingen tænkes at forme sig i præsident Putins fjerde embedsperiode og efterfølgende?Claus Mathiesen, cand.mag. i polsk og russisk, studielektor i russisk sprog på Forsvarsakademiet, dansk forsvarsattache i Ukraine i årene 1999-2007. Claus Mathiesen har ud over et godt kendskab til russisk sprog og kultur særlig interesse for Ruslands forsvarspolitiske og militære forhold, herunder Rusland og Arktis, Rusland og NATO, samt Ruslands forhold til de tidligere Sovjetrepublikker og Polen.Entre: medlemmer gratis; øvrige 50 kr.

Velkommen
Se det fulde program for  foråret og efteråret 2019