Dansk Russisk forening tager kraftig afstand fra og fordømmer 

Ruslands invasion i Ukraine

Læs Landsledelsens pressemeddelelse her

Kommende arrangementer

Kontingent (enkelt medlem 175 kr., samboende 275 kr.) betales i begyndelsen af det nye år til vores konto i Arbejdernes Landsbank Reg.nr. 5355, konto 0300593. Oplys venligst navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer - ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

Onsdag den 22. marts 2023, kl. 19
Et foredrag og en samtale om Ukraine med Irina Doentsig Bernstein 

Ingen ved, hvad der vil ske indtil marts 2023. Derfor er det svært at forudsige foredragets endelige indhold. Som det ser ud nu, vil Irina gå tilbage i historien til tiden før og under Stalin og derefter fokusere på Ukraines nyere historie, herunder landets særlige geografiske betydning, relationer mellem forskellige samfundsgrupper, den omfattende korruption i landet, Euromajdan og de samfundsmæssige konsekvenser af den russiske invasion og krig i Ukraine.

Irina er født i Ukraine, kom sammen med forældrene til Tyskland i 1994, forsatte sin skolegang der og afsluttede sin uddannelse på Heinrich Heine Universitetet i Düsseldorf med en MA i sociologi og politikvidenskab. Hun er Resident Twinning Advisor på to EU-projekter i Ukraine 2011 - 2016, der har bidraget til associeringsaftalen mellem EU og Ukraine. Hun behersker russisk, ukrainsk og tysk på modersmålsniveau og har fulgt Ukraines og Ruslands samfundsudvikling på tæt hold de seneste 20 år. Irina arbejder i dag som statistiker i Dansk Arbejdsgiverforening.


Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard 

Entré: Medlemmer gratis, gæster 50 kr.  Velkommen!

Vedr. kontingent for 2023

Hvis du vil deltage gratis i alle arrangementer i 2023, så skal du indbetale årskontingent til vores konto i

 Arbejdernes Landsbank Reg.nr.5355, konto 0300593.

Husk at oplyse afsender, adresse. e- mail og mobilnummer. - ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

Kontingent :

Enkelt medlem  175 kr

Samboende.      275 kr

Vi glæder os til at se jer til alle vores arrangementer i 2023..

Dansk-Russisk Forening, Sjælland. 

Næste  arr