DẪN NHẬP

Triết lý Cao Đài, nguyên tắc sống cho loài người trong lần ân xá thứ ba của Đấng Thượng Đế, dung hợp mọi triết lý trong thế giới hữu hình, hay nói cách khác, hợp nhất tất cả những hệ thống tư tưởng của loài người, trừ những lý luận kích động hận thù và huỷ diệt. Vì thế, tín đồ Cao Đài được dạy rằng mọi hệ thống triết lý đều có cùng một nguồn gốc và cứu cánh dù phương pháp có khác biệt. Nguồn gốc là Thượng Đế và cứu cánh là tiến hoá.

Hiện nay, các hệ thống tư tưởng sẵn có đều cực kỳ phức tạp, có thể khiến một người bình thường dễ dàng lạc lối. Đồng ý rằng "Mọi con đường đều dẫn đến La Mã", nhưng phải chấp nhận một điều là có những con đường thuận lợi hơn, tuỳ theo từng hoàn cảnh cá nhân. Cuộc sống lại trăm năm ngắn ngủi, nên một khi nhận ra đã chọn con đường vượt quá sức mình thì mọi sự đã lỡ làng, khó mà sửa chữa trong một kiếp sống. Chính vì thế, tín đồ Cao Đài được khuyến nghị ba cách dễ thực hiện: Một, tham gia Hội Thánh Cửu Trùng Đài hành đạo lập công. Hai, cùng Hội Thánh Phước Thiện lập đức. Ba, vào Tịnh Thất tịnh luyện.

Trang mạng Ý thức thảo luận về con đường tu tập thứ ba của Cao Đài Giáo và sẽ khai thác góc độ ý thức, tên gọi khác của Hiệp Thiên Đài (cũng như Thể Xác, tên gọi khác của Cửu Trùng Đài và Linh Hồn, tên gọi khác của Bát Quái Đài). Ý thức rất quan trọng đối với phẩm nhơn hồn. Ý thức cho phép nhơn hồn giao tiếp, tán đồng và phản bác trong môi trường luận lý. Ý thức cũng là điểm xuất phát của giác ngộ toàn diện, thúc đẩy nhơn hồn tiến hoá đến ngôi vị trọn lành. Đó cũng chính là cứu cánh của tám phẩm chơn hồn trong vũ trụ.

Nhìn ra khỏi biên giới Việt Nam nhỏ bé, khoa học đã tiến bộ vượt bậc. Y khoa, chẳng hạn, đã đi từ phát hiện vi trùng, hoàn thiện các nguyên tắc dinh dưỡng, tìm ra enzymes, ứng dụng công nghệ di truyền, và hiện nay, khởi đầu thế kỷ 21, chuyển sang nghiên cứu chức năng não bộ. Lãnh vực mới này thu hút không những y khoa mà còn nhiều ngành khoa học khác và được đặt tên là Khoa Học Nghiên Cứu Ý Thức (the Science of Consciousness). Đây là tin mừng cho người tu học Cao Đài bởi vì triết lý Cao Đài dạy rằng ý thức là một trong ba yếu tố quan trọng cấu thành một con người. Nghiên cứu tường tận phần này sẽ giúp cho người học đạo tiết kiệm thời gian trong quá trình tu tập. Nương theo đà tiến hóa của khoa học nhân loại, Ý Thức muốn khởi một đầu cầu cho người tu học Cao Đài bắt kịp nhịp đập của thế giới.

Ý thức đặc biệt dành cho các tín đồ Cao Đài quyết chí tu học theo pháp môn tu chơn hay tịnh luyện. Đây là phương pháp nhằm đạt được sự thông tuệ trong mỗi tư tưởng chớm xuất hiện. Người xưa gọi đó là "đắc đạo tại thế".

Xin nói thêm cho rõ, Cao Đài không có "ngồi thiền" như một số người vẫn chấp nhận một cách quá dễ dãi. Thiền là một pháp môn đặc trưng của Đạo Phật vốn khác hẳn với tịnh luyện của Cao Đài về cả kỹ thuật thực hành lẫn mục đích tối hậu. Nếu đọc kỹ tác phẩm Essays in Zen Buddhism của Daisetsu Teitaro Suzuki (xuất bản London 1950) và những bài thuyết đạo của Hộ Pháp Phạm Công Tắc (Tài Liệu của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh) thì sẽ thấy cái-gọi-là-Thiền-Cao-Đài chỉ là sự ghép nối từ ngữ vụng về, thiếu những kiến thức sơ đẳng nhất. Cũng không thể kết luận một cách trẻ con là cách tu tập này "cao" hơn cách kia! Như đã trình bày ở phần trước, cái chính là người tu tập biết chọn phương pháp thích hợp.

Ngày nay, tịnh luyện không còn là lãnh vực bí hiểm đối với nhân loại nữa. Các nhà nghiên cứu đã có những bước tiến rõ rệt trong việc chứng minh ý thức con người có thể ra khỏi xác thân. Khi tịnh luyện, Cao Đài gọi bước này là xuất Chơn Thần. Mời click vào sau đây để xem thêm: 5 ways to leave your body, XuấtChơn Thần hay The Monroe Institute.

Lẽ ra Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung, hai tịnh thất của Cao Đài, sẽ là nơi nghiên cứu, tu tập và phát huy pháp môn tịnh luyện cho các tín đồ. Nhưng hoàn cảnh khách quan đã tạm thời biến hai nơi này thành "viện bảo tàng" dành cho du khách như ta thấy hiện nay!

Trong khi chờ đợi, trang mạng ý thức sẽ tập họp những gì có được trong tầm tay để cố gắng gìn giữ cho thế hệ đi sau. Mục tiêu của ý thức nhắm tới chắc chắn không thể đạt được trong một kiếp sống ngắn ngủi. Chỉ hy vọng gieo một hạt mầm, để rồi trong thất ức niên sắp tới, sẽ vươn lên thành cây cao, giúp cho các chơn hồn hiệp một với Đức Chí Tôn. Mong lắm!

Revised

February 7 2017

Từ Chơn

Visitor Counter