De Ziel


Providing a Positive View on Life After Death from a Baha'i perspective. 
Exploring the Continuing Journey of the Soul after its Separation from the Physical Body.
"De ziel is het lichaam niet binnengetreden, dus na de dood heeft zij ook geen verblijfsplaats nodig.
De ziel is met het lichaam verbonden zoals het licht dat in een spiegel schijnt. Als de spiegel breekt,
verdwijnt de verschijning uit het oog. De oorsprong van het licht is echter niet verdwenen.
De rationele ziel is dit lichaam noch binnengetreden, noch er voor zijn bestaan van afhankelijk."
Abdu'l Baha in: Beantwoorde Vragen Hoofdstuk LXVI [pdf]
 
 
De dood is de deur naar een ander leven
"Zoudt gij slechts een dauwdroppel geworden van de kristalheldere wateren van goddelijke kennis, dan zoudt gij geredelijk beseffen dat het ware leven niet het leven des vlezes is, maar het leven van de geest. Want het leven des vlezes hebben mens en dier beide gemeen, terwijl het leven van de geest alleen het bezit is van de zuiveren van hart die volop gedronken hebben uit de oceaan des geloofs en deel hadden aan de vruchten van zekerheid. Dit leven kent geen dood en dit bestaan wordt bekroond met onsterfelijkheid."
Bahá’u’lláh in De Kitáb-i-Aqdas, passus 128

https://sites.google.com/site/adrievanderhorst/de-ziel/death.jpg


De hemel bestaat

Dr. Eben Alexander, neurochirurg, te gast in de hemel terwijl zijn hersenen niet werken.

Lees verder >>>


nieuws www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html ;

Het verhaal van E. Alexander www.lifebeyonddeath.net/

een soortgelijk verhaal in de V.S. www.toonaripost.com/2012/02/life-style/heaven-is-for-real-sits-at-no-1-on-new-york-times-list-for-52nd-week

Baha’i www.bahai-denkbeelden.nl/pdf/Sleutel_-_ZIEL_DE_VERBORGEN_MENS.pdf of (kort) http://www.bahaiquest.nl/folders/folder-06.pdf 
Hetgeest-lichaamvraagstuk-Zomerschoo.pps