actueel 
http://adleriaansetheorie.nl/wp-content/uploads/2018/01/Uitnodiging-Nationale-Moed-Dag-2018-met-logos.pdf
  
21 APRIL 2018 NATIONALE MOED DAG
 
Omdat het altijd anders kan!
Huis van Zuid, Robert Kochstraat 2, 3817 JM, Amersfoort
Van 10.00 uur – 16.30 uur
€30,00 inclusief koffie/thee en lunch

Aanmelden vóór 7 april:
zie inschrijf fomulier op www.adlerspsychologie.nl

Kom je ook? Jij, je familie, vrienden, buren en collega’s zijn van harte welkom!

Het Adler Netwerk Nederland heeft als doel mensen kennis te laten nemen van de waarde van Adlers optimistische psychologie voor het dagelijks leven. 
  
 http://positivedisciplinenederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/PDBoek-56-1-600x600.jpg
Positive Discipline – Boek: Opvoeden met Positive Discipline. Het basisboek van Jane Nelsen, met daarin alle onderwerpen voor thuis en in de klas. NU VERKRIJGBAAR IN HET NEDERLANDS! Klik op de foto voor meer informatie.

  
  
 
https://drive.google.com/open?id=0Bx0uxCsobrCpM0NwRjF6a0Z2b3NlLUxaRU5yNXhQMTlsQVpR

Op 17 juni 2017 is er een Open Dag van het Adler Netwerk Nederland (ANN) met boeiende workshops.

Informatie vind je onder deze linken:

Download:

Uitnodiging >>
Programma >>
 


 
September 2016
Zevende herziene druk.
Nieuw uitgegeven bij Bijleveld

ALFRED ADLER
MENSENKENNIS
Inleiding tot de karakterkunde

ALFRED ADLER (1870-1937) geldt tezamen met zijn tijdgenoten Sigmund Freud en Carl Jung als grondlegger van de moderne dieptepsychologie. Hij was de geestelijk vader van de «Individualpsychologie», waarin de overtuiging centraal staat dat elk individu een unieke en aparte eenheid vormt. Adler meende dat de mens slechts begrepen kan worden als een ondeelbaar persoon met een geheel eigen «levensoriëntatie», en niet als een optelsom van elkaar onderling beconcurrerende neurosen en verdringingen. De termen die hij hanteerde, zijn later psychologische kernbegrippen geworden, zoals «minderwaardigheidscomplex», «geldingsdrang», «machtsstreven», «gemeenschapsgevoel», «overcompensatie» en «het creatieve zelf»

Mensenkennis is Adlers bekendste, meest gelezen en tevens belangrijkste werk wat betreft de uiteenzetting van zijn visie voor een breed publiek. Van dit klassieke handboek zijn niet voor niets sinds het verschijnen wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. In Mensenkennis ontvouwt Adler een in essentie positief mensbeeld, waarin samenwerking wordt gezien als vruchtbaarder dan competitie, waarin eik kind wordt gezien als een individu met een geheel eigen persoonlijkheid, waarin gezin en school worden aangemerkt als de belangrijkste instelling voor de ontwikkeling van jongeren, en waarin het leven wordt opgevat als het creatief overwinnen van problemen. De boodschap is dat mensen beter kunnen leven als zij beter begrip hebben van elkaar. Aldus biedt Mensenkennis niet alleen een theorie over karakterkunde, maar tevens een praktische visie op de groei tot evenwichtige persoonlijkheid. Dit boek blijft onverminderd van groot belang voor allen in de wereld van psychologie en psychotherapie, voor studenten alsook voor iedereen die meer wil begrijpen van de mens en van zichzelf.

« Wie de mens echt wil doorgronden, heeft veel meer aan Adler dan aan Freud » FRANKFURTER ALLGEMEINE -
« Dit boek is nu misschien wel meer dan ooit het lezen waard. » - P S Y C H 0 L 0 G Y

ALFRED ADLER
MENSENKENNIS
Inleiding tot de karakterkunde
  
[...] dat het leven niet geschikt is om een mens te veranderen, al heeft het er soms de schijn van. De ijdelheid, de eerzucht laat het niet toe. Immers, al heeft een mens nog zo gedwaald, hij zal anderen de schuld geven of menen dat het nu eenmaal niet anders kon.
Slechts zelden denkt iemand werkelijk serieus na over de fouten die hij in de praktijk van het leven heeft gemaakt.
[...] het leven zelf kan derhalve een karakter of een menstype niet wezenlijk veranderen, en uit psychologisch oogpunt bezien is dat begrijpelijk, omdat de mens, als hij het volle leven binnentreedt, reeds min of meer volgroeid is, een vaste oriëntatie heeft en naar een persoonlijk doel, namelijk overwicht, streeft.
Sterker nog: het leven is een slechte leermeester, want het kent geen mededogen, vermaant ons niet, onderricht ons nooit, heeft geen moraal, maar wijst ons koelbloedig af en laat ons zonder aanziens des persoon struikelen [...]

Bron: Alfred Adler in Mensenkennis (2016 Bijleveld, blz 227/228)

  
  
Icassi 2016 in Trencianske Teplice in Slowakije is succesvol verlopen.
In een prachtige omgeving konden meer dan 250 deelnemers de cursussen in de zomerschool volgen.
Er waren veel nieuwe deelnemers uit verschillende landen aanwezig. Totaal kwamen de deelnemers uit 27 verschillende landen.
2017 is de Zomerschool in Amerika. In Indianapolis wordt de 50ste editie van de zomerschool aan de Butler University gehouden.
De zomerschool is gebaseerd op het gedachtegoed van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs.
In de Engels en Duitstalige flyer is meer informatie te vinden.

ICASSI 2017_Deu

ICASSI 2017_Eng
www.icassi.org


http://us11.campaign-archive1.com/?u=c4a50d96f3637ed8a975ecfee&id=eb30eb3cfc&e=2fcc3963b3


Op zaterdag 3 september a.s. is de oprichter en auteur van Positive Discipline, Jane Nelsen in Nederland!
Jane Nelsen geeft een presentatie: ‘Positive Discipline, zó doe je dat! 

http://positivedisciplinenederland.nl/jane-nelsen-voor-een-presentatie-in-nederland-op-3-september-2016/

Interessant voor ouders, verzorgers, leerkrachten, professionals en alle andere geïnteresseerden

Plaats: Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3, 1093 JX Amsterdam (Spiegelzaal)
Welkom vanaf 10.00 uur met koffie en thee, aanvang 10.30 – 12.30 uur
Kosten: € 17,50 per persoon

U kunt reserveren door het overmaken van € 17,50 per deelnemer op NL61 INGB 0685 8391 68 t.n.v. N. Djavdan, Elsloo. Vermeld u alstublieft de naam van de deelnemers en een email-adres waarop u te bereiken bent.

Hier vindt u de flyer met alle informatie: Jane Nelsen in Amsterdam 3 september 2016

De presentatie is georganiseerd door Positive Discipline Nederland