Títols

TÍTOLS


TÍTOLS CUSTODIATS A LA SECRETARIA DE L'INSTITUT IES MARRATXÍ


Duplicats títols rebuts: es mostra part del document d'identitat.


***2224** / ***6465** / ***9110** / ***7018** / ***3370** / ***8760** / ***7102**

***9035**  /  ***1860**  /  ***0649**       


***9035** / ***7102**  /  ***3999**  /  ***1850**  /  ***1860**  /  ***9347**


     ***8642**

Per recollir el títol corresponent heu de passar pel centre en horari de secretaria. Imprescindible mostrar el Document d'Identitat. Si ve una altra persona ha de presentar aquesta autorització emplenada i signada, juntament amb una fotocòpia del Document d'Identitat del titular. La persona autoritzada ha de mostrar el seu Document d'Identitat.