Biologia i Geologia

Integrants del departament:

  • Valentí Aguiló, Jaume - jvalentige@iesmarratxi.org
  • Arqué Albertí, Joan Manuel - jmarquege@iesmarratxi.org
  • Canal Chavero, Juan Antonio - jacanalge@iesmarratxi.org
  • Leiva Pérez, F. Javier - fjleivage@iesmarratxi.org
  • Aguiló Estarella, Roser - raguiloge@iesmarratxi.org


PROGRAMACIONS I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ