Biologia i Geologia

Integrants del departament:

  • Valentí Aguiló, Jaume - jvalentige@iesmarratxi.org
  • Arqué Albertí, Joan Manuel - jmarquege@iesmarratxi.org
  • Canal Chavero, Juan Antonio - jacanalge@iesmarratxi.org
  • García Garcera, María José - mjgarciage@iesmarratxi.org
  • Ortega Comino, Trinidad- tortegage@iesmarratxi.org

PROGRAMACIONS I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ