Biologia i Geologia

Integrants del departament:

PROGRAMACIONS I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

TASQUES DE PENDENTS:

Totes les tasques de pendents s'entreguen al Professor de Biologia i Geologia o al cap de departament (Joan M. Arqué)

1r ESO


* Data de entrega : 8 de Maig de 2020

Heu de fer una foto a cada pàgina de la tasca feta i enviar-la per email a jvalentige@iesmarratxi.org

3r ESO

* Data de entrega : 8 de Maig de 2020

Heu de fer una foto a cada pàgina de la tasca feta i enviar-la per email a jmarquege@iesmarratxi.org

ASSIGNATURES OPTATIVES DEL DEPARTAMENT: