Proves lliures d'FP


PROVES LLIURES 2023/2024


PROVES LLIURES PER OBTENIR ELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR

Convocatòria proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior d'FP. Tota la informació a l'enllaç següent: https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/#exempcio_taxes

Termini d'inscripció a les proves lliures del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos. 

La inscripció s'ha de fer al mateix centre on us voleu presentar a fer les proves. Per presentar la sol·licitud s'ha de sol·licitar cita prèvia als telèfons 971 22 66 22/23.


Pagament de la taxa mitjançant l'ATIB:   https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

S'ha de presentar el document 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s'ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s'ha fet de manera presencial, s'ha de presentar l'original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és P40.


Comissió Avaluadora, consultau-la al següent enllaç


25/03/2024    Llistes provisonals persones inscrites a les proves lliures de Formació Professional

El termini per formular reclamacions a les llistes provisional és del 25 al 27 de març ambdós inclosos.


12/04/2024   Llistes definitives del procés ordinari Proves Lliures d'FP 2023/2024


Calendari Proves lliures 2024 CFGS Higiene bucodental

Calendari Proves lliures 2024 CFGM Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria

Calendari Proves lliures 2024 CFGM Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia


Publicació Resultats provisionals dels mòduls dels diferents cicles formatius (Comprovau el dia de la revisió de la prova de cada mòdul):

10/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Grau superior d'Higiene bucodental 

10/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria 

10/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia 

17/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Grau superior d'Higiene bucodental

17/05/2024 Resultats provisionals mòdul OADS Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria

17/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia

24/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Grau superior d'Higiene bucodental

24/05/2024 Resultats provisionals mòduls de Tècnic en Farmàcia i parafarmàciaPublicació Resultats definitius dels mòduls dels diferents cicles formatius

17/05/2024 Resultats definitius mòduls de Tècnic en Grau superior d'Higiene bucodental

17/05/2024 Resultats definitius mòduls de Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria

17/05/2024 Resultats definitius mòduls de Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia

24/05/2024 Resultats definitus mòduls de Tècnic en Grau superior d'Higiene bucodental

24/05/2024 Resultats definitius mòduls de Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria

24/05/2024 Resultats definitius mòduls de Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia              

    

NORMATIVA: