equip directiu

Integrants de l'equip directiu:

Director

Jaume Pau Mateu Palou Correu electrònic: direccioge@iesmarratxi.org

Cap d'estudis

Juan Antonio Canal Chavero Correu electrònic: capestudisge@iesmarratxi.org

Cap d'estudis 1r i 2n d'ESO

Maria Deià Ripoll Correu electrònic: capestudis4ge@iesmarratxi.org

Cap d'estudis 3r i 4t d' ESO i FP

Mónica García Lundsgaard Correu electrònic: capestudis2ge@iesmarratxi.org

Cap d'estudis de Batxiller

Maria Loreto Herrero Imbert Correu electrònic: capestudis3ge@iesmarratxi.org