Instruccions WIFI

Nova xarxa wifi

La nova xarxa wifi instal·lada al centre està dissenyada per tal de que qualsevol pugui configurar-la a UN dels seus dispositius. L'usuari i contrasenya les proporciona el centre. La xarxa wifi té en nom (SSID): ec008818

Les instruccions per accedir des de diferents dispositius són les següents:

    • Per a dispositius Android

    • Per a dispositius Linux Ubuntu

    • Per a Windows 10 (i versions anteriors). Segueix les instruccions per a l'IES MARRATXÍ al botó vermell.

      • Tal com diuen les instruccions s'ha de descarregar i instal·lar un plug-in. Important que sigui el nou plug-in de Huawei: