Consell escolar

membres del Consell Escolar 

CALENDARI RENOVACIÓ

Candidatures definitives

informació vot famílies

RENOVACIÓ PARCIAL del 

CONSELL ESCOLAR 2022/23