Llengua Castellana i Literatura

Integrants del departament:

Codi de Classroom dels grups de Llengua Castellana:

2n ESO B: fs4aoqc

2n ESO C: nl3prxe

2n ESO D: mtyzve4

4t ESO B: 5b5lkl3

4t ESO C: je7xrco

1r BAT A: xcyj2ut

1r BAT B: c2ef73w

2n BAT B: s5ttxal

2n BAT C: moiq37d

2n BAT E: ebreqep