Llengua Catalana i Literatura

Integrants del departament:

  • Peña Barceló, Aina Maria - ampenage@iesmarratxi.org
  • Calvo Femenías, Josep Antoni - jacalvoge@iesmarratxi.org
  • Cocera Grau, Mònica - mcocerage@iesmarratxi.org
  • Deià Ripoll, María Inés - mideiage@iesmarratxi.org
  • Guerris Tortella, Ma. Assumpció - mguerrisge@iesmarratxi.org
  • Juan Galmés, Gabriel - gjuange@iesmarratxi.org
  • Rotger Vadell, Antònia - arotgeger@iesmarratxi.org (Català i llatí)
  • Vidal Riutort, Miquel - mvidalge@iesmarratxi.org (Llengües clàssiques)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

ESO i Batxillerat