Llengua Catalana i Literatura.

llengües CLÀSSIQUES

Integrants del departament:

  • Peña Barceló, Aina Maria - ampenage@iesmarratxi.org
  • Calvo Femenías, Josep Antoni - jacalvoge@iesmarratxi.org
  • Cocera Grau, Mònica - mcocerage@iesmarratxi.org
  • Deià Ripoll, María Inés - mdeiage@iesmarratxi.org
  • Guerris Tortella, Ma. Assumpció - mguerrisge@iesmarratxi.org
  • Rotger Vadell, Antònia - arotgerge@iesmarratxi.org (Català i llatí)
  • Vidal Riutort, Miquel - mvidalge@iesmarratxi.org (Llengües clàssiques)
  • Sancho Romero, Cristián- csanchoge@iesmarratxi.org
  • Pericàs Torrens, Francesca- fpericast@iesmarratxi.org
  • Pons, Catalina- cponsge@iesmarratxi.org

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

CRITERIS D'ESO I BATXILLERAT

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA