IES MARRATXÍ

pàgina web de praq reporters

DARRERES NOTÍCIES:

  • Us informam dels propers dies no lectius del centre:

  • Divendres 26 de febrer. Festa escolar unificada.

  • Dilluns 1 de març. Festa de la Comunitat Autònoma.

  • Dimarts 2 de març. Dia del centre


  • Nova secció Calendari per grups

Ja es poden consultar els calendaris d'activitats de Classroom i exàmens per grups a Inici/Calendari per grups

Calendari per grups


  • Noves xerrades de la UIB:


-Imatges de la iniciativa Com vius Sant Antoni a Marratxí:


  • PROTOCOL DE VENTILACIÓ D'AULES

Donat que la situació sanitària de moment és estable però amb tendència a l'alça, alça que es preveu que sigui més pronunciada a l'hivern, s'ha establert des de la Conselleria un nou protocol de ventilació a les aules: el temps mínim de ventilació serà de 15 minuts en començar la classe i 15 minuts en acabar.

Paral·lelament la Conselleria farà arribar una dotació econòmica als centres per comprar mesuradors de CO2 per a cada aula de referència. Aquests mesuradors ens indicaran de forma indirecta si cal ventilar l'aula per evitar concentració d'aerosols. El centre ja ha iniciat el procés de compra per tal de tenir-los a les aules tan aviat com sigui possible.

Aquest hivern haurem de trobar l'equilibri entre el comfort indispensable per atendre en condicions les classes i la necessitat de tenir una bona ventilació a tots els espais donat que la ventilació és, juntament amb la neteja de mans, l'ús de mascareta i la distància, una mesura indispensable per a la salut de tots.

Gràcies, com sempre, per la vostra col·laboració.

Protocol de ventilació de les aules


  • Pautes d'actuació davant símptomes COVID al centre. Veure document següent:

Pautes COVID


  • HORARI TRANSPORT ESCOLAT ALUMNAT BATXILLERAT Veure horari L'alumnat ha d'estar a l'aturada 5 minuts abans de l'horari indicat.


  • Mascaretes IES MARRATXI

Aquestes són les mascaretes de l'IES Marratxí que hem entregat o entregarem a tot l'alumnat del centre.

Repartirem una mascareta per a cada alumne, per tal que prengui consciència de la importància del seu ús. Evidentment es poden dur mascaretes diferents.

Recordam que és obligatori l'ús de mascareta al centre i que és important dur-ne una de recanvi a la motxilla

Aquí trobareu les característiques tècniques de les mascaretes de l'IES Marratxí

15/09/2020L'alumnat ha d'estar a l'aturada 5 minuts abans de l'horari indicat.