Tecnologia

Integrants del departament:

  • Campins Jorquera, Silvia - scampinsge@iesmarratxi.org
  • Carrió Lozano, Maria José - mjcarrioge@iesmarratxi.org
  • Mateu Palou, Jaume Pau - jpmateuge@iesmarratxi.org
  • Quetglas Márquez, Juan José - jjquetglasge@iesmarratxi.org
  • Frau Suau, Marc- mfrauge@iesmarratxi.org
  • López Bauçà, Claudia- clopezge@iesmarratxi.org