Tecnologia

Integrants del departament:

  • Quetglas Márquez, Juan José - jjquetglasge@iesmarratxi.org
  • Campins Jorquera, Silvia - scampinsge@iesmarratxi.org
  • Carrió Lozano, Maria José - mjcarrioge@iesmarratxi.org
  • Mateu Palou, Jaume Pau - jpmateuge@iesmarratxi.org
  • Bardaji Cuso, Jordi - jbardajige@iesmarratxi.org
  • Amengual Jaume, Margalida- mamengualge@iesmarratxi.org
  • Rodríguez Caamaño, Sara- srodriguezge@iesmarratxi.org

PROGRAMACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

PROGRAMACIÓ DE TECNOLOGIA