Matemàtiques

Integrants del departament:

  • Amorós Mateo, Rafael - ramorosge@iesmarratxi.org
  • Font Carbonell, Francesca - ffontge@iesmarratxi.org
  • Moll Martorell, Francesca - fmollge@iesmarratxi.org
  • Pol Quetglas, Catalina - cpolge@iesmarratxi.org
  • Simonet Pons, Gabriel- gsimonetge@iesmarratxi.org
  • Mas Sabater, Laura- lmasge@iesmarratxi.org
  • Sampedro Barrios, Mª del Carmen- csampedroge@iesmarratxi.orgTASQUES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

1r ESO

2n ESO

3r ESO