Matemàtiques

Integrants del departament:

  • Pol Llompart, Josep Lluís - jlpolge@iesmarratxi.org
  • Amengual Pou, Llorenç - llamengualpge@iesmarratxi.org
  • Amorós Mateo, Rafael - ramorosge@iesmarratxi.org
  • Font Carbonell, Francesca - ffontge@iesmarratxi.org
  • Moll Martorell, Francesca - fmollge@iesmarratxi.org
  • Pol Quetglas, Catalina - cpolge@iesmarratxi.org
  • Sampedro Barrios, Carmen- csampedroge@iesmarratxi.org