Matemàtiques

Integrants del departament:

  • Amorós Mateo, Rafael - ramorosge@iesmarratxi.org
  • Font Carbonell, Francesca - ffontge@iesmarratxi.org
  • Moll Martorell, Francesca - fmollge@iesmarratxi.org
  • Pol Quetglas, Catalina - cpolge@iesmarratxi.org
  • Simonet Pons, Gabriel - gsimonetge@iesmarratxi.org
  • Mas Sabater, Laura - lmasge@iesmarratxi.org
  • Sampedro Barrios, Mª del Carmen - csampedroge@iesmarratxi.org
  • Reolid Rosselló, Cristina - creolidge@iesmarratxi.orgTASQUES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

1r ESO

2n ESO

3r ESO