Música

Integrants del departament:

  • Forteza Prats, Virgínia - vfortezage@iesmarratxi.org
  • Artigues Mesquida, Bartomeu - bartiguesge@iesmarratxi.org


PROGRAMACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

Nous codis de Classroom

Grups de Tomeu Artigues:

1r ESO A: ak7ypre

1r ESO B: hy4kagl

1r ESO C: sprjfdi

2n ESO D: vfna3yb

2n ESO E: bxc4lrb

3r ESO B: n7o6obc

4t ESO A,B,C (Optativa): yyipefs

Grups de Virginia Forteza

1r ESO D: tqwvutk

1r ESO E: 23tace5

1r ESO F: z4fkcyb

E3 taller música: f2blaaf

4rt Arts escèniques i dansa: 6lfceeb

2on Batx: arts escèniques: mfqukml

Treballs dels alumnes al confinament

1r ESO F:

Dance Monkey amb percussió corporal

Música amb fruita

Flauta

Música a la cuina

Instruments creats pels alumnes

1r ESO D:

Flauta

Instruments i ritmes

Música a la cuina

1r ESO E:

Instruments creats pels alumnes

Flauta

Ritmes corporals

Música a la cuina

Ritmes amb fruites

Optativa 4t d'ESO - Arts escèniques:

Expressió corporal

Creant personatges