Música

Integrants del departament:

  • Forteza Prats, Virgínia - vfortezage@iesmarratxi.org
  • Artigues Mesquida, Bartomeu - bartiguesge@iesmarratxi.org


PROGRAMACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

PROGRAMACIÓ DE MÚSICA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 16-17