Música

Integrants del departament:

  • Artigues Mesquida, Bartomeu - bartiguesge@iesmarratxi.org
  • Forteza Prats, Virgínia - vfortezage@iesmarratxi.org

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

Criteris any escolar 16-17