Música

Integrants del departament:

Treballs dels alumnes al confinament

1r ESO F:

Dance Monkey amb percussió corporal

Música amb fruita

Flauta

Música a la cuina

Instruments creats pels alumnes

1r ESO D:

Flauta

Instruments i ritmes

Música a la cuina

1r ESO E:

Instruments creats pels alumnes

Flauta

Ritmes corporals

Música a la cuina

Ritmes amb fruites

Optativa 4t d'ESO - Arts escèniques:

Expressió corporal

Creant personatges