Llengües estrangeres

Integrants del departament:

 • Pericàs Vidal, Elena - epericasge@iesmarratxi.org
 • Vidal Triay, Inés - ividalge@iesmarratxi.org
 • Fontanet Adrover, Àngela - afontanetge@iesmarratxi.org
 • Cavero Rodrigo, Laura- lcaveroge@iesmarratxi.org
 • Priego Barea, Laura- lpriegoge@iesmarratxi.org
 • Cámara Cámara, Ousseyni- ocamarage@iesmarratxi.org
 • Cebrián Ferreiros, Milagros-mcebriange@iesmarratxi.org
 • Santamaría Marimón, Aida-asantamariage@iesmarratxi.org
 • Ygarza, Ashling-aygarzage@iesmarratxi.org
  • Professora substituta: Torrente Cuevas, Mª Concepción - mctorrentege@iesmarratxi.org
 • Sanz Serrano, Rafael-rsanzge@iesmarratxi.org
 • Jiménez, Victoria-vjimenezge@iesmarratxi.org


PROGRAMACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

CRITERIS D'ANGLÈS

PROGRAMACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES (pendent publicació)