Educació Física

Integrants del departament:

  • Aguiló Sabater, Joan Gabriel - jgaguiloge@iesmarratxi.org
  • Rosselló Forteza, Maria Immaculada - mirosselloge@iesmarratxi.org
  • García Lundgaard, Mònica - mgarciage@iesmarratxi.org
  • Munar Bernat, Miquel - mmunarge@iesmarratxi.org
  • García Redondo, Óscar- ogarciage@iesmarratxi.org