Educació Física

Integrants del departament:

  • Aguiló Sabater, Joan Gabriel - jgaguiloge@iesmarratxi.org
  • Rosselló Forteza, Maria Immaculada - mirosselloge@iesmarratxi.org
  • García Lundgaard, Mònica - mgarciage@iesmarratxi.org
  • Orell Llinás, Llucia - llorellge@iesmarratxi.org
  • Vicens Adrover, Cosme-cvicensge@iesmarratxi.org