Tasques d'estiu

Educació Física

Ed. Plàstica i Visual

Anglès

Alemany

Matemàtiques

Llengua Catalana

Lengua Castellana

1r BAT

Geografia i Història