Tasques d'estiu

Educació Física

  • 1r BAT

Ed. Plàstica i Visual

  • 1r BAT Dibuix Artístic

Anglès

Alemany

Matemàtiques

Llengua Catalana

Lengua Castellana

1r BAT

Geografia i Història