Tecno2eso curs 23/24


Codi classroom: 

Situacions d'aprenentatge de Tecnologia (SATs)

MiniActivitats d'informàtica (MAs)

Apunts

Notes criteris

Activitats voluntàries

Observacions setmanals