Nyheter

Morsmålsdagen - konkurranse

Morsmålsdagen

Norsk-ukrainsk fortellerstund

Vi tilbyr

Digitalt kurs

Veiledning

Hjelp til tilrettelegging 

Nettressurs

Kartlegging

Om oss

Stavanger kommune har to veilederkorps, ett for skolen og ett for barnehagen. Veilederkorpsenes oppgave er å veilede skolene og barnehagene i spørsmål rundt minoritetsfeltet.

Under fanen særskilt norskopplæring vil du finne de dokumentene du trenger om lovverk og rutiner innenfor dette fagfeltet i Stavangerskolen.

Følg oss

Facebook
Instagram

Elisabeta Chaparian

Koordinator - Pedagogisk veileder - Skole

51 50 74 73

elisabeta.chaparian@stavanger.kommune.no

Hoda Ebrahimi Sarikhani

Pedagogisk veileder - Ungdomsskole

51508974

hoda.ebrahimi@stavanger.kommune.no

Wenche Warhaug

Pedagogisk veileder - Skole/SFO

51508119

wenche.warhaug@stavanger.kommune.no

Silja Thise

Pedagogisk veileder 

silja.thise@stavangerskolen.no

Marianne Algrøy

Pedagogisk veileder 

marianne.algroy@stavanger.kommune.no

Birgit Walter

Permisjon


116 111 Alarmtelefonen

for barn og unge på ulike språk.