NYHETER

Search organization content

Velkommen til Veilederkorpset

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Stavanger kommune har to veilederkorps, ett for skolen og ett for barnehagen. Veilederkorpsenes oppgave er å veilede skolene og barnehagene i spørsmål rundt minoritetsfeltet.

Under fanen særskilt norskopplæring vil du finne de dokumentene du trenger om lovverk og rutiner innenfor dette fagfeltet i Stavangerskolen.

Veilederkorpset tilbyr:

- Veiledning

- Hjelp til tilrettelegging for flerspråklige i hel gruppe

- Nettressurs

NYHETER

🎄 Julefeiring verden rundt🎄

Tar dine barn/elever på en eventyrlig reise for å bli kjent med ulike julefeiringer i ulike deler av verden.🎅🎁🎄 Digitalt og print.🙌

Nå er kassene med bøker og materiell ferdigstilte!

Vi ønsker å låne ut bokkasser til SFO - Stavangerskolen, for å stimulere til godt språkarbeid på SFO og som et ledd i arbeidet med mangfold og identitet.

📨Meld din interesse via nettsiden vår/kontakt👈

Vi tenner våre lykter

Det finnes ca. 20 sanger med bildestøtte. Sanger med bevegelse, om vår, vennskap, markeringer, jul og til morgensamling. (1.-4. trinn)


tipshefte.pdf

Tipsheftet til overgangskofferten er nå oppdatert med lydfiler.

Eventyret den lille røde høna og hvetekornene er innlest på de ulike språkene som den finnes på og du finner de her (lenke).


Velkommen på flere språk

Si velkommen til barn, elever, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler på flere språk. NAFO har laget to plakater med ordet VELKOMMEN på mange språk.

TemaMorsmål

NYTT! Veileder- podkast, E02.


"Foreldre som ressurs" med Eva, kontaktlærer fra Johannes ls.


Idrettspatruljens hjemmebesøk


Har dere et barn eller ungdom som ønsker å starte med idrett, men ikke vet hvor dere skal finne informasjon eller hvordan best å gå fram? Ta kontakt for å få besøk av Idrettspatruljen!

Idrettspatruljen bidrar med å etablere den første kontakten mellom familier og idrettslagene. Dette gjøres gjennom Idrettspatruljen som skal bidra til å gjøre det enklere for barn og unge å bli med i idretten.

(Frivillige som kan flere språk)Et godt samarbeid mellom hjem og skole er positivt og viktig for elevens trivsel på skolen, læringen og det sosiale samspillet mellom elevene.

Å ha barn i 1. klasse er gjerne det første møtepunktet noen foreldre har med skolen og gjerne noen flerspråklige foreldre har med det norske skolesystemet.

Hva trenger vi som lærere eller ledere på skolen å tenke på og å reflektere over når vi møter mødre og fedre med en annen kulturbakgrunn, et annet morsmål og som evt. ikke har bodd i Norge så lenge?

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk


Utdanningsdirektoratet har lansert et nytt digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for grunnskole og videregående opplæring. Men hva inneholder det? Hva skal det brukes til? Og hvordan skal det brukes?

Mongolsk, Kurdisk sorani, Kurdisk kurmanji, Bulgarsk, Amharisk, Svensk, Islandsk, Makedonsk, Hebraisk, Mandarin, Burmesisk, Italiensk, Vietnamesisk, Tamil, Spansk, Koreansk, Aserbajdsjansk, Ukrainsk, Litauisk, Marathi
Nye landplakater ligger ute

Markering av FN-dagen? Synliggjøring av mangfoldet? Eller er det rett og slett for mange hvite vegger i klassen? Her kan dere finne mer enn 100 landplakater som ligger klare til utskriving og laminering.

OBS! Begrenset til stavangerskolen.no.

116 111 Alarmtelefonen

for barn og unge på ulike språk.


Følg oss på Instagram #veilederkorpset

Birgit Walter

Koordinator for Veilederkorpset - Pedagogisk veileder - Skole

51 50 66 44

birgit.walter@stavanger.kommune.no


Elisabeta Chaparian

Pedagogisk veileder - Skole

51 50 74 73

elisabeta.chaparian@stavanger.kommune.no

Hoda Ebrahimi

Pedagogisk veileder - Ungdomsskole

51508974

hoda.ebrahimi@stavanger.kommune.no

Marit Fahret Born

Pedagogisk veileder - SFO

51508974

marit.fahret.born@stavanger.kommune.no