NYHETER

Velkommen til Veilederkorpset

Stavanger kommune har to veilederkorps, ett for skolen og ett for barnehagen. Veilederkorpsenes oppgave er å veilede skolene og barnehagene i spørsmål rundt minoritetsfeltet.

Under fanen særskilt norskopplæring vil du finne de dokumentene du trenger om lovverk og rutiner innenfor dette fagfeltet i Stavangerskolen.

Veilederkorpset tilbyr:

- Veiledning

- Hjelp til tilrettelegging for flerspråklige i hel gruppe

- Nettressurs

NYHETER

På denne siden kan du finne opplegg som vi har prøvd ut på ulike skoler i forbindelse med markeringen av morsmålsdagen. Her kan man finne eventyr, sanger og andre materiell på ulike språk.

Flerkulturell kalender

Vi kan med stor glede lansere høstens nyhet fra Veilederkorpset : Flerkulturell kalender - høytider, helligdager og markeringer.

Det rike mangfoldet i lokalsamfunnene våre gjenspeiles i høytidene som feires av forskjellige kulturer. Veilederkorpset har laget denne flerkulturelle kalenderen for å fremheve og markere mangfoldet i vår skole.

Den digitale kalenderen inneholder 18 plakater om ulike høytider, helligdager og markeringer fra flere religioner og kulturer. Hver plakat inneholder korte fakta om når, hvem, hvorfor og hvordan det markeres. Kalenderen inneholder også tips, nyttige lenker og tverrfaglige aktiviteter som kan tilpasses til alle trinn. Her finnes også en utskriftversjon.

Har du lyst til å ta i bruk dette materialet på din skole? Ta gjerne kontakt med oss for veiledning.

Enkle grep for å synliggjøre det språklige mangfoldet på skolen. Tell til 10-plakater på ulike språk. (1.-2. klasse)


Denne tabellen er tenkt som å støtte bokstavinnlæringen. I lydtabellen står det alltid bokstaven knyttet opp mot et bilde som har bokstaven som første lyd. Vi har valgt å sette bokstavene opp med et annet system enn de vanlige alfabetremsene: vokaler (rødt) og diftonger, hyppig brukte konsonanter (blått) og de spesielle norske bokstavkombinasjonene.

Bildene er valgt slik at de tilhører mer et hverdagsnorsk ordforråd.


Infoskriv til elever og foreldre på flere språk

Forbered familier og elever med informasjon om skole i forbindelse med skolestart. Her finner du ulike infoskriv på ulike språk.

Ønsk velkommen på flere språk

Elever og foresatte er snart tilbake til skolen. Noen av dem har allerede startet på SFO, og fikk møte den norske skolen for første gang. Her finnes det noen plakater som kan være nyttige i oppstarten. Flere ressurser finnes det også på NAFO sine nettsider.


Ukraina - plakater og tospråklig materiell

Her har vi samlet noen plakater og lenker til tospråklig materiell, eventyr og sanger på ukrainsk. (kilde: Tema Morsmål.no)


hospitering-1-4.pdf
hospitering-5-7.pdf

Juni 2021 ble det politisk vedtatt nye rutiner i samarbeidet mellom Johannes læringssenter (JLS) og nærskolene, med oppstart august 2021.

Etter ca. 3 måneder på JLS skal eleven få hospitere på nærskolen, fast hver mandag. Fellesturer/andre aktiviteter kan også være aktuelt å invitere eleven med på.

Materiell til 1.-4. og 5.-7.trinn finner du her .

Nå er kassene med bøker og materiell ferdigstilte!

Vi ønsker å låne ut bokkasser til SFO - Stavangerskolen, for å stimulere til godt språkarbeid på SFO og som et ledd i arbeidet med mangfold og identitet.

📨Meld din interesse via nettsiden vår/kontakt👈

Idrettspatruljens hjemmebesøk


Har dere et barn eller ungdom som ønsker å starte med idrett, men ikke vet hvor dere skal finne informasjon eller hvordan best å gå fram? Ta kontakt for å få besøk av Idrettspatruljen!

Idrettspatruljen bidrar med å etablere den første kontakten mellom familier og idrettslagene. Dette gjøres gjennom Idrettspatruljen som skal bidra til å gjøre det enklere for barn og unge å bli med i idretten.

(Frivillige som kan flere språk)

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk


Utdanningsdirektoratet har lansert et nytt digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for grunnskole og videregående opplæring. Men hva inneholder det? Hva skal det brukes til? Og hvordan skal det brukes?

Nye landplakater ligger ute

Markering av FN-dagen? Synliggjøring av mangfoldet? Eller er det rett og slett for mange hvite vegger i klassen? Her kan dere finne mer enn 100 landplakater som ligger klare til utskriving og laminering.

OBS! Begrenset til stavangerskolen.no.

116 111 Alarmtelefonen

for barn og unge på ulike språk.


Følg oss på Instagram #veilederkorpset

Facebook
Instagram

Birgit Walter

Koordinator for Veilederkorpset - Pedagogisk veileder - Skole

51 50 66 44

birgit.walter@stavanger.kommune.no


Elisabeta Chaparian

Pedagogisk veileder - Skole

51 50 74 73

elisabeta.chaparian@stavanger.kommune.no

Hoda Ebrahimi

Pedagogisk veileder - Ungdomsskole

51508974

hoda.ebrahimi@stavanger.kommune.no

Wenche Warhaug

Pedagogisk veileder - Skole/SFO

51508119

wenche.warhaug@stavanger.kommune.no