NYHETER

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Velkommen til Veilederkorpset

Stavanger kommune har to veilederkorps, ett for skolen og ett for barnehagen. Veilederkorpsenes oppgave er å veilede skolene og barnehagene i spørsmål rundt minoritetsfeltet.

Under fanen særskilt norskopplæring vil du finne de dokumentene du trenger om lovverk og rutiner innenfor dette fagfeltet i Stavangerskolen.

Veilederkorpset tilbyr:

- Veiledning

- Hjelp til tilrettelegging for flerspråklige i hel gruppe

- Nettressurs

NYHETER

Redd Barna har laget en plakat om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, som dere kan henge opp i klasserommet. Plakaten finnes på flere språk.
Tipshefte og sangkort

Dette er en gave til alle førskolegrupper og 1. klasser på Storhaug. Gaven er gitt av Områdesatsingen og ble gitt ved oppstart av skole- og barnehageår august 2020.

Tipshefte og sangkortSjekk vår nye video!

Veilederkorpset har laget en kort film som varer i 6 minutter og gir dere et innblikk i vesentlige fakta rundt opplæringen av flerspråklige elever, samt informasjon om tilbudet til veilederkorpset for skoleåret 2020/21.

Les mer om våre kurs.30_min_veilederkorpset.pdf

30 min. m/Veilederkorpset

Mange skoler i Stavanger kommune har allerede benyttet seg av tilbudet til veilederkorpset for flerspråklige elever både i form av kurs for hele personalet og/ eller veiledning rundt enkelte elever. Nytt for året er at veilederkorpset kommer en runde ut til alle skolene i Stavanger kommune for å møte hele personalet med:

En digital versjon av workshopen blir også tilgjengelig i september.

“30 minutter med veilederkorpset”


Språkplakater

Hva kan du gjøre i hverdagen for å gi rom for det flerkulturelle og flerspråklige mangfoldet i klasserommet? Lær å hilse på morsmålet til elevene dine. Her finnes det språkplakater på ulike språk.


Redigering av dokumenter fra nettsiden

Bare tre steg unna: Åpen/Fil/Lag en kopi.

Nå kan du redigere dokumentet!

Ungdomsspråk og lokal dialekt

Veilederkorpset ungdomsskole har stor glede av å lansere og dele med dere en miniserie på seks videoer om «Ungdomsspråk og lokal dialekt». Hver uke skal det legges ut et nytt opplegg som består av en video + oppgaver på nettressursen vår: Dialekt>Ungdomsspråk

Me bor i Stavanger

Nå ligger det ute nye undervisningopplegg og to filmsnutter om Stavanger-dialekt.Nye landplakater ligger ute

Markering av morsmålsdagen? Synliggjøring av mangfoldet? Eller er det rett og slett for mange hvite vegger i klassen? Her kan dere finne mer enn 100 landplakater som ligger klare til utskriving og laminering.

OBS! Begrenset til stavangerskolen.no.

116 111 Alarmtelefonen

for barn og unge på ulike språk.


Følg oss på Instagram

Vi er på Instagram med brukernavnet veilederkorpset. Gjennom vår konto ønsker vi å inspirere barnehager, skoler og andre til å løfte fram kulturelt og språklig mangfold. Vi vil vise glimt fra det som foregår på Veilederkorpset, som utvikling av ressurser, arbeid med prosjekter, arrangementer og barnehage- og skolebesøk, men vi ønsker først og fremst å synliggjøre jobben som gjøres i barnehager og skoler over hele kommunen på det flerkulturelle feltet.

Besøk vår Instagram-konto og følg oss gjerne!