1.-2. trinn

Kartlegging av språkferdighetene til flerspråklige elever i 1. klasse versjon des. 2018

1. klasse/skolestartere

Vedlegg Nr. 1 samtalebilde
Kopi av Vedlegg Nr. 2 ark med bilder versjon des 2018.pdf
Kartlegging av språkferdighetene til flerspråklige elever i 2. klasse 2020

2. klasse

Vedlegg bilder til kartlegging av flerspråklige elever 2. klasse 2020.pdf

2. klasse - samtalebilde og ark med bilder

Kartleggingsrapport 1.-2.trinn

1.-2. trinn