ทุนการศึกษา

บรรลุเป้าหมายภาษาจีนของคุณที่ Wenzao!

MOE Huayu Enrichment Scholarship (HES)

教育部華語文獎學金

การช่วยเหลือทางการเงิน

คุณสมบัติหรือข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับคนที่ขอทุนการศึกษา

ระยะเวลาของหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร

ข้อแนะนำ

ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

  

Wenzao CLC Scholarship

ทุนการศึกษา

มูลค่าทุนการศึกษา 

จำนวนทุน 

ผู้ที่มีสิทธิ์