ทุนการศึกษา

บรรลุเป้าหมายภาษาจีนของคุณที่ Wenzao!

MOE Huayu Enrichment Scholarship (HES)

教育部華語文獎學金

การช่วยเหลือทางการเงิน

 • ทุนการศึกษานี้จะมีค่าครองชีพรายเดือนให้ประมาณ NT$ 25,000 เหรียญไต้หวัน (หรือประมาณ 830 เหรียญสหรัฐ)

คุณสมบัติหรือข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับคนที่ขอทุนการศึกษา

 • ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 18 ปี จบการศึกษาหรือมีใบประกาศนียบัตรของมัธยมต้นอย่างต่ำหรือสูงกว่า มีผลการเรียนในระดับดีถึงดีมากและต้องมีการประพฤติตนที่ดี
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นนักเรียนจีนในต่างประเทศหรือเป็นพลเมืองของ Republic of China
 • ผู้สมัครที่ไม่เคยมีการลงทะเบียนหรือเป็นนักเรียนของศูนย์สอนภาษาแมนดารินหรือศึกษาในระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยหรือศึกษาในใต้หวันมาก่อน
 • ผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับ HES หรือทุนการศึกษาของไต้หวันในก่อนหน้านี้
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันในระยะเวลาของทุนการศึกษา
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาลไต้หวันหรือจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • หลักสูตรระยะเวลา 2 เดือน (ภาคฤดูร้อน), หลักสูตรระยะเวลา 3 เดือน, หลักสูตรระยะเวลา 6 เดือน, หลักสูตรระยะเวลา 9 เดือน หรือ หลักสูตรระยะเวลา 12 เดือน

ขั้นตอนการสมัคร

 • เว็บไซต์: https://goo.gl/qeQ5tC
 • ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อแนะนำ

ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

 • ใบสมัคร [PDF]
 • ข้อกำหนดในการให้บริการ

Wenzao CLC Scholarship

ทุนการศึกษา

มูลค่าทุนการศึกษา

 • NT $ 3,000 เพื่อความเป็นเลิศ
 • NT $ 1,000 สำหรับความขยัน

จำนวนทุน

 • 40 ทุนต่อปี ต่อหนึ่งเทอม

ผู้ที่มีสิทธิ์

 • นักเรียนทุกคนที่ทำการลงทะเบียนหนึ่งเทอมหรือมากกว่าหนึ่งเทอม