יצחק שמש

יצחק שמש

 יצחק שמש נולד בשנת 1930 בעמרה שבעירק,שם הצטרף לתנועת החלוץ

המחתרתית וארגן עלייה בלתי חוקית של יהודי עירק דרך פרס.עם עלייתו ארצה

החל להורות בבית-הספר בבית-שאן ולנהל את בית הספר "גלבוע".

ב - 1963 נבחר לראשות המועצה ותרם לפיתוח הכלכלי שלה,למערכות הרווחה והחינוך,

תוך הבאת מורים חדשים. בין השאר ייעל את מערכות הגבייה המקומית.

סיים תפקידו ב - 1965, ובספטמבר 1969 נפטר ממחלה קשה.

תמונת רחוב בבית שאן על-שמו:


Comments