Home‎ > ‎

Disclaimer

CGG Eclips besteedt veel aandacht en zorg aan de Eclipswebsite en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan het dat de aangeboden informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster. Eclips zal de nodige inspanningen leveren om de informatie zo snel mogelijk te corrigeren.

Aansprakelijkheid
CGG Eclips kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de Eclipswebsite.

Hyperlinks
Op de Eclipswebsite wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. Aangezien deze websites door derden worden beheerd, aanvaardt Eclips geen aansprakelijkheid voor de inhoud of voor de gevolgen van het raadplegen van deze externe websites.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de Eclipswebsite, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster. CGG Eclips behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.