KOPO

Kolmiportainen tuki - Tredelade stödet.

Kolmiportainen tuki - Tredelade stödet


Sipoon kunnan perusopetuksen Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja, joka täydentää Opetussuunnitelman luvun 7. Päivitetty 3.10.2019.

Handbok om stöd för lärande och skolgång vid den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun som kompletterar kapitel 7 i Läroplanen. Uppdaterad 3.10.2019.