Koulujen muutosTA Tuetaan

SKOLORNAS projekt och UTVECKLINGSVERKSAMHET

Sipoon kunnassa opetus kehittyy, oppimisympäristöihin tulee muutoksia ja oppilaan oppimisen mahdollisuudet paranevat. Kunnan koulut ovat ollet mukana jo monessa kehittämishankkeessa aiempinakin vuosina. Vuonna 2018 olemme mukana mm. Liikkuva koulu-hankkeessa, oppimisympäristöjä kehittävissä hankkeissa, kehitämme opettajien tutor-toimintaa osaamisen kehittämiseksi ja kielien ja kulttuurien tuntemusta edistetään mm. varhentamalla kieliin tutustumisen mahdollisuuksia. Oppilaiden osallisuuden mahdollisuuksia edistetään eri yhteyksissä. Näillä sivustoilla esitellään opetustoimessa tapahtuvia kehitysaskelia molemmilla kotimaisilla kielillä rinnakkain.

Koulujen opetussuunnitelman mukaista muutosprosessia tuetaan perustoimin ja hankkeiden avulla. Täältä löytyvät isommat koulujen muutosta ajavat hankkeet, joita tukevat mm. OPH, AVI ja OKM. Mikäli hankkeiden hakukieli on suomi, on tiedot sivustolla pääasiassa suomeksi. Ja päinvastoin.

Utbildningen är i förändring i Sibbo. Utbildningstjänster deltar i olika utvecklingsprojekt etc. skola i rörelse, utveckling av läromiljöer, öka och motivera eleverna till språkstudier och utveckla lärarens kunskaper och färdigheter med handledare. Elevenas åsikter ska främjas vid olika tillfällen. Inlärningsmiljöerna förändras och elevernas möjligheter till lärande förbättras. Dessa sidor presenterar utvecklingen av utbildning i Sibbo kommun på båda officiella språk parallellt.

Omvandlingsprocessen i skolor i enlighet med den nya läroplanen 2016 är stödjad av den grundläggande verksamheten och med olika projekt. Här hittas de större projekt som driver utvecklingen i skolor stöd av utbildningsstyrelsen, AVI och undervisningsministeriet. Om projekternas ansökningsspråk är svenska då finns också information på svenska på sidorna. Och tvärtom.

Kuvittaja/Illustratör: Satu Cozens