TUTORien koulutus

skolning av tutorer

Tutoropettajien koulutus Sipoossa

Tutor-hankkeessa koulutetaan uuden opetussuunnitelman hengessä rehtorien valitsemia opettajia toimimaan kollegoidensa coachaajina ja ohjaajina ammatillisessa kehittymisessä sekä koulujen toimintakulttuurin uudistamisessa. Tutoropettajien koulutuksen ja toiminnan tavoitteet:

  1. Opettajien välinen yhteistyö ja yhteisopettajuus.
  2. Eheyttävä ja oppimisen omistajuutta sekä yhteisöllistä tiedonrakentamista edistävä pedagogiikka.
  3. Monipuolinen ja kannustava arviointi sekä osaamisen näkyväksi tekeminen.

Näiden edellytyksenä tutoropettajien koulutuksessa keskeisessä roolissa ovat myös vertaiskoulutus (coaching) ja mentorointi.

Tutor-opettajat 2019-2020:
    • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)
    • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
    • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor)

Tutor-opettajien koulutussuunnitelmalla varmistetaan riittävä ja ajankohtaisin osaaminen. Tärkeitä kehittämisen osa-alueita ovat mm:

   • Kehittämistoiminnan ymmärtäminen osana kunnan ja opetustoimen strategiaa.
   • Osallistavan toimintakulttuurin muutoksen ymmärtäminen ja toteuttaminen
   • Jatkuvan kehittämisen rakenteiden luominen
   • Hyvä uuden opetussuunnitelman tunteminen
   • Monipuolinen pedagoginen aineenhallinta ja osaaminen
   • Laaja-alaisen osaamisen taitojen hallinta ja soveltaminen oppiaineissa asetettujen tavoitteiden suhteen
   • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ymmärrys ja toteutus
   • Monipuolinen oppimisympäristöjen ja teknologian pedagoginen käyttö (tarkempi kuvaus osa-alueista linkissä)
   • Arviointiosaaminen

TUTOR-koulutus

KEVÄT 2017

Tutor-opettajat 2017-2018:
    • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)
    • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
    • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja)
    • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)
    • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja)
    • Annika Railila - Kungsvägen skola (kemi & fysik)
    • Camilla Levander - Gumbostrandskola (klasslärare/rektor)
1. Aloitusseminaari – kouluttajana Pekka Peura (29.3.)
   • Arvioinnin merkitys opettajan työssä
   • Yksilöllisen oppimisen malli
2. ITK-näyttely (5.-7.4.)
   • Tutor-toiminnan periaatteet
   • Digitalisaatio ja uudet oppimisympäristöt
3. Ilmiöt esille! 
   • Tutorit rakentamaan ilmiöpaketteja kouluille malleiksi
   • Toiminnan kalenterointi
   • OPS 4.4.1 - monialaiset oppimiskokonaisuudet Sipoossa
4. DIGIAGENTIT ja tutorit kohtaa ja vaihtavat tietojaan ja taitojaan. (9.-10.5.)
   • Tietojen ja taitojen vaihtoa ja jakamista
   • Toiminnan organisoituminen
   • Coaching-taidot

SYYS 2017

1. G Suite -opetuksessa, Kasperi Viitanen - Koulia
   • G Suiten ominaisuudet oppimisprosessin tukena
2. Suunnittelu yhdessä koulujen kanssa
   • Kouluilla idea pidempi kestoisen ilmiöoppimisen jakson pohjaksi.
   • Tutorit mukana suunnitelussa
   • Digi tuki
3. Pekka Peura mentoroi 
   • Halukkaat tutor-opettajat mukaan mentorointiin yksilöllisen oppimisen mallin käyttöönotossa ja opettajuuden muutoksessa.
4. COACHAUS - mentoreina Ann-Britt Nieminen ja Tiina Suojanen-Saari

KEVÄT 2018

1. G Suite Professional -koulutus osaajille (16.1.2018)
   • Kouluttajana Markus Humaloja, EduGeek
2. BETT-show, Lontoo
   • Matkalle tutoreista osallistuivat: Minna Mouhu, Maisa Niemiaho, Riikka Strandström ja Annika Railila.
3. Arviointi 1
   • Arvioinnin alustus ja formatiivisen työskentelyn arvioinnin ja itsearvioinnin rakentaminen oppijaksoon.
   • Kouluttajana Markus Humaloja (3h), EduGeek
4. Arviointi 2. 
   • Työkulku arvioinnin automatisoinnissa (forms koe, opettajan manuaalinen tarkistus, Classroomin arviointitaulukot)
   • Kouluttajana Markus Humaloja (3h), EduGeek
5. Arviointi 3.
   • Arvioinnin työkalujen rakentaminen Sheets -pohjilla & muuta edistyneempää Sheets -rakentelua (edistyneitä kaavoja ja script-koodeja)
   • Kouluttajana Markus Humaloja (3h), EduGeek
6. ITK2018-näyttely
   • Osallistuminen alueellisen Kuuma-tutor-hankkeen varoin.

SYYS 2018

Tutor-opettajat 2018-2019:
    • Anna Grönman - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)
    • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)
    • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
    • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja)
    • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)
    • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor)
    • Charlotta Sillman - Söderkulla skola (klasslärare)
    • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja, erityissuunnittelija)
1. Yhteissuunnittelu (Kotojärvi Golf)
   • Tapaaminen ja toimintakorttien suunnittelu ja toteutus
2. Suunnittelu yhdessä koulujen kanssa
   • Tutorit ja opettajat suunnittelevat yhdessä vierailujen sisällöt
3. Aluetutorien tapaaminen (Porvoo, taidetehdas)
   • Hankekuntien toiminnan esittely ja käytännön ideoiden jakaminen
4. Pakohuonepelin ohjelmointi (Tila-ravintola)
   • Suomen koodikoulu kouluttaa tutorit EV3 pohjaisen pakohuonepelin toteuttamiseen

KEVÄT 2019

1. Aluetutorien tapaaminen (Lilla Villan)
   • Toiminnallisen tutoroinnin esittely ja ideointi
2. Suunnittelu yhdessä koulujen kanssa
   • Tutorit ja opettajat suunnittelevat yhdessä vierailujen sisällöt
3. ITK-näyttely (Hämeenlinna, Aulanko)
   • Toiminnallisen ja oppimisympäristö-tutoroinnin esittely
   • Valtakunnallinen tutorien kohtaaminen
   • Toiminnallisen tutoroinnin foorumi-esitys 21.3. ja verkostoituminen
4. Idän aluetutorien retki Hämeenlinnaan (Aulanko)
   • Verkostoituminen ja toimivien käytänteiden esittely ja jakaminen
5. Kauden arviointi ja pakopelihuone-kokemus (Escape Room Helsinki)
   • Kevään arvioinnin läpikäynti, kokemusten kirjaaminen ja kokemus pakopelistä.

SYYS 2019

Tutor-opettajat 2019-2020:
    • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)
    • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
    • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor)
1. Tutorien käynnistyminen (Etelä-Sipoo)
   • Toiminnan ideointi

Lisätietoja hankkeesta - Tilläggsinformation om projektet

Juhani Kärki, erityissuunnittelija, Sipoon kunta


 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen vuonna 2016 9.800€ (oma osuus 20% eli 2.700€). Käyttöaika 1.1.2017 - 31.12.2017. Avustus koskee perusopetusta. Projektikoodi: 1374.
 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen vuonna 2017 44.000€ (oma osuus 20% eli 11.000€). Käyttöaika 2.12.2017 - 30.6.2019. Avustus koskee perusopetusta ja koskee sekä tutorien koulutusta että toimintaan. Projektikoodi: 1398.
 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen vuonna 2019 33.911€ (oma osuus 20% eli 8.478€). Käyttöaika 24.1.2019 - 30.7.2020. Avustus koskee perusopetusta ja koskee sekä tutorien koulutusta että toimintaan. Projektikoodi: 1420