Tutorien avulla ops arkeen

LP tas i vardagen med tutorer

Vertaistuella ja opettajien yhteistyöllä kohti uudenlaista koulua!

Monialaiset oppimiskokonaisuudet arkeen

Tutorien avulla pyritään kehittämään kouluissa toimintakulttuuria. Tutor–toiminta pohjautuu monialaisten oppimiskokonaisuuksien (mok/ilmiöt) opettamiseen:

 1. Lukuvuosisuunnittelussa määritellään lukuvuodelle kaksi mok-oppimiskokonaisuutta. (vähintään viikon kestävä oppimiskokonaisuus).

 2. Tutorit osallistuvat mok:ien suunnitteluun opettajien kanssa (paikan päällä, etänä tai verkossa).

 3. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tulee olla vähintään 2 luokkaa, 3 opettajaa ja 3 oppiainetta.

 4. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Oppilasagenttitoiminta käynnistetään kaikilla kouluilla.

 5. Oppimiskokonaisuuksien aikana tavoitteet ovat oppijalle selkeästi esillä.

 6. Oppimiskokonaisuudet rakentuvat G suite-alustalle (sivusto, drive, classroom, muut työkalut).

 7. Arviointiin käytetään perinteisestä poikkeavia / monipuolisia arviointitapoja. Arvioinnin voi toteuttaa mm. yksilöllisenä oppimispolun arviointina, mediatuotoksena, näytelmänä yms.

 8. Monialaisen oppimiskokonaisuuden taustalla olevat tavoitteet: yhteis-/samanaikaisopettajuus, ilmiöoppiminen ja yksilölliset oppimispolut.

KUVA: Tutorien toiminta perustuu vertaisoppimiseen opettajien välillä. Lähde mukaan avoimin mielin!

Tutor-opettajat 2017-18:

   • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)

   • Camilla Levander - Gumbostrands skola (luokanopettaja/rehtori)

   • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)

   • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja)

   • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)

   • Annika Railila - Kungsvägen skola (fysik, kemi och matematik)

   • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja)

   • Mikko Torro - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja ja historian aineenopettaja)

   • Desiree Wiren - Borgby skola (luokanopettaja/rehtori)

Tutor-opettajat 2018-19:

   • Anna Grönman - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja/klasslärare) (SU)

   • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja / slöjdlärare) (SU)

   • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk) (RU/SU)

   • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja) (SU)

   • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja) (SU)

   • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor) (RU/SU)

   • Charlotta Sillman - Söderkulla skola (klasslärare) (RU)

   • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja, erityissuunnittelija) (SU)

Hanke pähkinänkuoressa:

Vertaistuella ja opettajien yhteistyöllä kohti uudenlaista koulua -hankkeessa tutoropettajista muodostetaan toimiva, tehokas ja innostava asiantuntijaverkosto, jonka antamalla vertaiskoulutuksella ja tuella Sipoossa kehitetään seuraavan kahden vuoden aikana kaikkien opettajien osaamista sekä koulujen toimintakulttuuria vastaamaan uuden OPS:n tavoitteita. Painopisteinä tutoropettajien antamassa tuessa ja ohjauksessa sekä siten koulujen kehittämisessä ovat

1) opettajien välinen yhteistyö ja yhteisopettajuus

2) eheyttävä ja aktivoiva pedagogiikka (mm. yhteisöllisen oppimisen, eriyttämisen, laaja-alaisen osaamisen, ilmiölähtöisyyden, monilukutaidon ja digitaalisuuden kehittäminen opetuksessa)

3) monipuolinen, kannustava arviointi ja osaamisen tunnistaminen.

Tutortoiminnasta ja -verkostosta luodaan pysyvä, joustavasti muokattava työkalu ja toimintatapa koulujen jatkuvaan kehittämiseen Sipoossa.

Tutor-toimintaan voi tutustua myös kuntaliiton sivulta (Leena Pöntynen): http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2016/Sivut/pontynen-tutor.aspx