Tutorien avulla ops arkeen

LP tas i vardagen med tutorer

Vertaistuella ja opettajien yhteistyöllä kohti uudenlaista koulua!

Monialaiset oppimiskokonaisuudet arkeen

Tutorien avulla pyritään kehittämään kouluissa toimintakulttuuria. Tutor–toiminta pohjautuu monialaisten oppimiskokonaisuuksien (mok/ilmiöt) opettamiseen:

 1. Lukuvuosisuunnittelussa määritellään lukuvuodelle kaksi mok-oppimiskokonaisuutta. (vähintään viikon kestävä oppimiskokonaisuus).
 2. Tutorit osallistuvat mok:ien suunnitteluun opettajien kanssa (paikan päällä, etänä tai verkossa).
 3. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tulee olla vähintään 2 luokkaa, 3 opettajaa ja 3 oppiainetta.
 4. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Oppilasagenttitoiminta käynnistetään kaikilla kouluilla.
 5. Oppimiskokonaisuuksien aikana tavoitteet ovat oppijalle selkeästi esillä.
 6. Oppimiskokonaisuudet rakentuvat G suite-alustalle (sivusto, drive, classroom, muut työkalut).
 7. Arviointiin käytetään perinteisestä poikkeavia / monipuolisia arviointitapoja. Arvioinnin voi toteuttaa mm. yksilöllisenä oppimispolun arviointina, mediatuotoksena, näytelmänä yms.
 8. Monialaisen oppimiskokonaisuuden taustalla olevat tavoitteet: yhteis-/samanaikaisopettajuus, ilmiöoppiminen ja yksilölliset oppimispolut.

KUVA: Tutorien toiminta perustuu vertaisoppimiseen opettajien välillä. Lähde mukaan avoimin mielin!

Tutor-opettajat 2017-18:
   • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)
   • Camilla Levander - Gumbostrands skola (luokanopettaja/rehtori)
   • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
   • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja)
   • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)
   • Annika Railila - Kungsvägen skola (fysik, kemi och matematik)
   • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja)
   • Mikko Torro - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja ja historian aineenopettaja)
   • Desiree Wiren - Borgby skola (luokanopettaja/rehtori)
Tutor-opettajat 2018-19:
   • Anna Grönman - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja/klasslärare) (SU)
   • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja / slöjdlärare) (SU)
   • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk) (RU/SU)
   • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja) (SU)
   • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja) (SU)
   • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor) (RU/SU)
   • Charlotta Sillman - Söderkulla skola (klasslärare) (RU)
   • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja, erityissuunnittelija) (SU)
Hanke pähkinänkuoressa: 

Vertaistuella ja opettajien yhteistyöllä kohti uudenlaista koulua -hankkeessa tutoropettajista muodostetaan toimiva, tehokas ja innostava asiantuntijaverkosto, jonka antamalla vertaiskoulutuksella ja tuella Sipoossa kehitetään seuraavan kahden vuoden aikana kaikkien opettajien osaamista sekä koulujen toimintakulttuuria vastaamaan uuden OPS:n tavoitteita. Painopisteinä tutoropettajien antamassa tuessa ja ohjauksessa sekä siten koulujen kehittämisessä ovat

1) opettajien välinen yhteistyö ja yhteisopettajuus

2) eheyttävä ja aktivoiva pedagogiikka (mm. yhteisöllisen oppimisen, eriyttämisen, laaja-alaisen osaamisen, ilmiölähtöisyyden, monilukutaidon ja digitaalisuuden kehittäminen opetuksessa)

3) monipuolinen, kannustava arviointi ja osaamisen tunnistaminen.

Tutortoiminnasta ja -verkostosta luodaan pysyvä, joustavasti muokattava työkalu ja toimintatapa koulujen jatkuvaan kehittämiseen Sipoossa.

Tutor-toimintaan voi tutustua myös kuntaliiton sivulta (Leena Pöntynen): http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2016/Sivut/pontynen-tutor.aspx

Lisätietoja hankkeesta - Tilläggsinformation om projektet

Juhani Kärki, Erityissuunnittelija, Sipoon kunta


 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen vuonna 2016 27.000€ (oma osuus 20% eli 6.750€). Käyttöaika 1.1.2017 - 31.12.2017. Avustus koskee perusopetusta. Projektikoodi: 1374.
 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen vuonna 2017 44.000€ (oma osuus 20% eli 11.000€). Käyttöaika 2.12.2017 - 30.6.2019. Avustus koskee perusopetusta ja koskee sekä tutorien koulutusta että toimintaan. Projektikoodi: 1398.