Päättöarviointi - Slutbedömningen

Päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit oppiaineittain

Stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen


Opetushallitus alkaa valmistella perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä useammalle eri arvosanalle. OPH:n mediatiedote aiheesta 5.6.2018

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta kriterier för olika vitsord i slutbedömningen av den grundläggande utbildningen. Mediameddelande 5.6.2018