Päättöarviointi - Slutbedömningen

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ja uudet päättöarvioinnin kriteerit

Bedömning av elevens lärande och kunnande och bedömningskriterier för slutbedömningen


Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit

Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Alta löydät uudet päättöarvioinnin kriteerit pdfdokumentina

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020 (pdf)


Bedömningskriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen i den grundläggande utbildningen; bedömningskriterierna i sin helhet publicerades 31.12.2020 och ska tas i bruk 1.8.2021. Syftet är att öka likvärdigheten i bedömningen samt vitsordens jämförbarhet.

Här nedan hittar du bedömningskriterierna i pdf-format

Bedömningskriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen 31.12.2020 (pdf)