Projekter

Internt såvel som eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter skal registreres i UC Viden. (Bemærk, at professionshøjskoler pr. definition ikke laver grundforskning). Projektets finansiering (bevilling) skal angives under 'Relationer'. Se vejledning her.

Definitioner på projekttyper i UC Viden

Forskning er eksperimenterende eller teoritisk arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse. Arbejdet er primært rettet med bestemte anvendelsesområder.

Udviklingsprojekt / innovation er systematisk arbejde med baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Andet her kan du indtaste alle øvrige projektlignende aktiviteter.

Inddatering af projekt i UC Viden (alle felter med * udfyldes)

1. Angiv "Aspekt af aktivitetstype"'

Her vælges om projektet er nationalt eller international.

2. Udfyld 'identifikation'

Skriv 'Titel' (indsæt eventuelt en 'Kort titel' og 'Akronym') og lav en beskrivelse (kan uddybes yderligere under 'lægmandsbeskrivelse' og "nøgleresultater'). Under ID'er kan du tilføje projektnummer fra fra økonomisystemet.

3. Angiv deltagere

Alle projektdeltagere tilføjes. Det er vigtigt, at alle data om et projekt er samlet i én indberetning. Interne og eksterne organisationer tilføjes.

4. Angiv samarbejde (kollaborativ)

Angiv om projektet om projektet gennemføres i samarbejde med eksterne partnere. Eksterne projektdeltagere tilføjes automatisk. Husk at markering, hvis en samarbejdsparter er leder på projektet.

5. Angiv livscyklus

'Startdato' og 'Slutdato' skal angives. Er projektet afsluttet før angivet slutdato skal feltet 'Afkortet' markeres.

6. Tilføj eventuelle filer og links til projektet.

7. Angiv relaterede ansøgninger og bevillinger (projekters finansiering) og relationer

Har du oprettet en bevilling kan den fremsøges her. Endvidere tilføjes eventuelt relaterede projekter, publikationer, priser, aktiviteter og/eller presseklip.

8. Angiv emneord

Bemærk at emneord skrives med lille begyndelsesbogstav og i flertal. Bemærk - nyt felt for hvert emneord.

9. Afslut med at vælge status 'Til godkendelse" og klik på 'Gem'