UC Viden Support


Del din viden

Ved at inddatere dit forsknings- og udviklingsarbejde i UC Viden, kan du gøre det tilgængeligt for alle interesserede. Dine inddateringer bliver synlige på ucviden.dk, der udgør en samlet vidensportal for de danske professionshøjskoler. Herudover bliver dit forsknings- og udviklingsarbejde lettere at fremsøge af kollegaer, studerende og andre interesserede. Din personlige profil giver et overskueligt overblik over dit forsknings- og udviklingsarbejde, og fra portalen kan du nemt dele din viden på sociale medier.