Advise, Realisation  Implementation   FFRM Network Support

Voedselbossen  Food Forests Local, International, Natural, Personal, Futureproof     Short Page URL  Link  http://tiny.cc/h39sczLet's make a real Wordwide Paradise!   
  The World Wood Web  Link Friendly NetworkAdvise, support to our activities? We like it! Right Here  Please;  LinkOnderwijs en Stage Mogelijkheden   LinkOpgave en voor andere vragen; Gebruik dit formulier   LinkMeWe  FFRM   Sociaal Netwerk Voedselbossen  LinkStekjes en Zadenruil voor initiatieven  Link

Belangrijk om te starten met verandering van het landschap. Een nieuwe economie, voldoende voor iedereen, gezonde producten, lokale voorziening, nieuwe netwerken. De tijd lijkt er rijp voor juist nu. Voor inspiratie en mogelijkheden in planten en aanleg, bomen en water en lokale natuur in ontwikkeling   www.ffrmnetwork.org

Wij organiseren spullen, materialen, workshops en trainingen

Producten die over zijn zijn altijd welkom. Groente- en fruit, brood, levensmiddelen en spullen. Wij helpen een groot aantal mensen in Arnhem en regio wekelijks. Mensen in nood met tijdelijk of structureel geen eten en andere situaties. Wij doen dat gratis sedert tien jaar.  Plantmateriaal, training, lezing, workshop of anders; mail of app ons    

organisatie@ffrmnetwork.org 

Ecovrede Nederland verzorgt diverse spreekuren. Voor een gezonde samenleving en praktische hulp. Ook online
Spreekuur Voedselbossen !  Link
Spreekuur Gezondheid Informatief  Link
Spreekuur Juridisch Advies  Link

  • Google Meet,  Whats App, Signal, Jitsi  * 
                  Maak een afspraak en stuur een voorstel datum- tijdstip en een korte toelichting op uw vraag aan;    organisatie@FFRMNetwork.org Een echte verandering is mogelijk en er zijn tal van voorbeelden hoe het in de praktijk werkt. Voorbeelden van over de hele Wereld zijn via deze website beschikbaar. Daarbij maakt de Coronacrisis vooral ook duidelijk dat het allemaal veel meer lokaal moet worden georganiseerd en in nieuwe combinaties. Korte ketens, lokaal voedsel, duurzame oplossingen en combinaties van landbouw met natuurontwikkeling, met energieopwekking, voedselbossen, burgerparticipatie en meer. Wij staan als samenleving pas aan het begin van een enorme verandering. Een ontwikkeling richting een duurzame en menselijke samenleving met zekerheid en lokale verbondenheid waarbij waarde en basisvoorzieningen centraal staat. Sociaal, duurzaam, gezond. Innovatie op elk gebied.  FFRM Network Organisation
#ecologie #ecologischelandbouw #landbouw #deboerderij #voedselzekerheid #natuur #gezondheid #transitie #boeren #akkerbouw #landbouw #tuinbouw
Sing, act, inform, change your perspective, choice to create happiness, plant a tree, innovative, healthy, good for your children and future proof in any aspect.  You will start today?  We will help you!      organisatie@ffrmnetwork.orgBasic information about realising Food Forests with Examples from around the World;  
Let's make this World a better place;* Aspects in realisation; https://bit.ly/2CZ05OR    Eng* Aspecten:  URL: http://tiny.cc/i5ctbz     NL
Agroambiental   Natuurlijkelandbouw   Ecologie   Natural Economy     Future Proof    Native People     Natural Living   
Dear people, our society requires a drastic change. Enormous scams in various branches and by all kinds of parties. Citizens, who dare not speak out. This is our society. Is this our fair country, the example country where everything can be said? Is this the result of our democracy with its special values?See several important publications on LinkedIn and other socilal Media that with a bit of luck get a few hundred likes. Only a few hundred. LinkedIn can work as a poll for what the citizen wants and make clear which way we are going with our society. Can be one of the places to collect good input. Do you still dare to give your opinion on something? 
To show that you think something is a good development? Are you also afraid of change and the judgment of others and whether you will still belong? Honesty and transparency and opening your mouth seem to us key words with care for nature and fellow human beings in the first place. It's time to wake up and do something. Are you also in favor of a healthy and fair future for everyone? Do you make your voice heard wherever it is needed? 

Wij nodigen u uit te laten zien dat u staat voor verandering, leefbaarheid en de Aarde;

Een Voedselbos of gelijkwaardig opzetten is iets breder dan alleen bomen planten. Bestemmingsplannen, veranderingen in de omgeving, mogelijke natuurgebieden in de buurt, de bodem- en waterhuishouding, de waarde van de grond, de keuze van je soorten en de verplichtingen die je aan wilt gaan en je gewenste of noodzakelijke(?) opbrengsten zijn van belang om te inventariseren en helder in beeld te hebben.

      Wij helpen je graag verder   organisatie@ffrmnetwork.org   06 49 36 78 77

'Together We Can make this World a better place'         

Food forests everywhere, local food production, basic needs garanteed 

Future proof,  ecological responsible, local organised, healthy to everybody, beautiful 

Fulfill the basic needs of the people in a way it will be future proof

Independence from money availability

Social Justice, pure, natural and future proof

Contact?  organisatie@ffrmnetwork.orgFFRM Network Support and Interaction  - International -


Africa  

Europe     Under Construction

South Pole   Under Construction

Indonesia    


Advise, Realisation, Implementation  - ARI - by  FFRM Network  Also on your location available

We like to work together with all sort of partners around the World.     organisatie@ffrmnetwork.org


Way of working:


Send these basic information to; 

Email;  organisatie@ffrmnetwork.org

We will read your proposal and make an comitment
Support  questions  to grow your initiative?

What do you need, when, in the form of, one time or every given period and how much. 

Is there a party, organisation or government you want to get it from?

Do they have special rules or papers which must be used? Please send them to us with your basic contact and initiative backgroundinformation 

organisatie@ffrmnetwork.org

Now, in this 21 century, we have learned to plant trees and make food forests as the best possible sollution to survive, stimulate biodiversity, have enough foodproduction and a happy life to all living creatures. Our basic goals. Learn to work together with nature in all aspects in your daily life. We will advise you   www.ffrmnetwork.org

www.mewe.com                    Twitter @ecovrede (Regenboog!)

A General Advise;

How to start on your own location;

 A small advise;  First Look at Soil quality and history. What happened on these locations with the soil and in the area around? These are important questions to know when you start. Look also at the use of  Fertilizers - Insecticides - Round up and more in the years before  and at groundwork in general.  Make clear notitions about where and when. Take  at least the past ten years.

Create a bottomprofile to see what's down under

What's growing on your location when you do nothing at all? Make an inventarisation. It gives you the basic information about soilquality and protects the earth. 

Protecting the soil by letting grow is the most important to start. We give you all the support you need!

Our knowledge and advice are for free 

Good evening, afternoon, Good Morning; maybe a small advice, start a foodforest by yourself,  find a location and we will support you. www.ffrmnetwork.org  

Your own food, income, future and support to your neighbourhood with food, nature and more. Thank you!

We give you a free page on our website and support. Send your request at ffrmnetwork@gmail.com 

Ecovrede  Waarmerk en Zegel  Te laten zien wat u anders doet en waarom!

As Examples towards making another World   Let's make a Real Paradise!        www.ffrmnetwork.org

How can we live, again, in harmony with Nature. Transforming our society into A Nature respectable one 

November 2020;  Frustratie bij natuurbeheerders: 'Toenemende drukte en steeds meer overtredingen'

Wanneer bezoekers een overlast worden;  ER is een grote behoefte aan het maken van nieuwe bossen tot ervaringsplaatsen en plekken waar voedsel voorhanden is. Noten, appels, peren, kersen, pruimen, bramen, bessen, kruiden en meer. Zo ontstaan er bijzondere plekken waar mensen waarde aan geven en graag bij betrokken zijn en worden!  Zo ontstaan er nieuwe vormen van natuurbeheer en; lokale voedselvoorziening. Maak kennis en locaties toegankelijk!

From the Article Below:  "... As individuals, communities and societies we are faced with rapid and profound changes, the breakdown of old structures, institutions and ways of working. We are already in the middle of profound systems innovation and cultural change. In the absence of effective political leadership and faced with the increasing inability of national governments to provide important public services, we are seeing a resurgence of self-help initiatives based on community-level citizen collaboration. ..."

We are a social profit network to support local initiatives around the World. Our goal is to make this World a better place in any aspect in harmony with Nature. To reconnect human and nature and rebalance their interactions.  Humans are Nature but it looks like they have forgotten it.  Let's reunite.


We think everything is money but we will realise; money is nothing at all. Human and Natural values are essential. We need a complete new value system and another way of thinking.. and acting


“a world of learning ecosystems that empower every young person to live for the greater good”.

The technical aspect is; we cant buy nature back wen it's gone. Our complete economy depends on natural resources and it's growing power. In all aspects. Nature is first.. maybe ... economy is second. Or should health be the second ... and Economy.. ?  

The extinction of insects?  Or real alternatives?

Small steps from one person can make a huge difference!  See the small movie below as an example how you can act;

" ...Tenure security for the indigenous and traditional communities that are often the stewards of forests and natural landscapes is vital for restoration..";

FFRM Network Information:

Articles can be published on our website after approval by our editors. We work as an non profit initiative. Send us your article with one or two photos with a clear subject.

 Let us know !!!   ffrmnetwork@gmail.com

World Wide Wood Web  WWWW

Http://tiny.cc/zw8c9y

Natural, Personal, Futureproof  

A Natural Network to support living initiatives with all aspects: 


- Locations   http://tiny.cc/pqfd9y

- Consciousness  & Brain  http://tiny.cc/jnid9y

- Investment    http://tiny.cc/pjid9y

- Natural Food  http://tiny.cc/9yfd9y

- Healthy    https://tinyurl.com/y4kmto68

- Food Forests   www.ffrmnetwork.org

- Monitoring    http://tiny.cc/dohd9y

- TIny Houses   http://tiny.cc/eqhd9y

- New laws     https://tinyurl.com/y5ujazvx


#regenerative #healthy #futureproof #foodforests #tinyhouses #newlaw #naturalfoods #consciousness #seeds #food #plants #nature #regenerativeagriculture #energy

181229

Rights and permissions

Open Access This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/    Qestions at;  organisatie@ffrmnetwork.org