Ecovrede NL Onderwijs en stage


EcoVrede Nederland geeft diverse vormen van onderwijs. In deze pagina geven wij u een overzicht van de mogelijkheden. Bent u naar iets anders opzoek; neemt u dan contact met ons op. ffrmnetwork at gmail.com

Mogelijkheden;

Gastlessen, workshops, lezingen, het ontwikkelen van lesmateriaal, wetenschappelijk onderzoek, rondleidingen, stage, reintegratie, integratie, persoonlijk traject, werkstraf, orientatie, onderzoek naar persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden, mogelijkheden voor mensen met een beperking, maatschappelijke stage, spreker op uw congres of meeting, beursdeelnemer, persoonlijk consult, voedingsadvies en sociaal juridische ondersteuning! Ook verzorgen wij op u persoonlijk afgestemde trajecten van een tot 1,5 jaar. Doel daarbij is uw eigen leven meer op de rit te krijgen met de groei van zelfinzicht en het opdoen van werkervaring. Ook kunnen wij een aanvulling geven op door uw ontwikkilde of gegeven lesmodules of onderwijsactiviteiten.


A. Een activiteit bij u op locatie;

Graag ontvangen wij dan van u een email met daarin het volgende; Onderwerp, tijd, tijdsduur, datum, locatie, hoeveel personen, leeftijd en het gewenste onderwijsniveau, vak of richting, Hoeveel ruimte is er beschikbaar, taal, beschikbare of benodigde materialen, te gebruiken apparatuur, onkostenvergoeding, contactpersoon en de contactgegevens


B. Op locatie van een derde;

Onderwerp, tijd, datum, is er toestemming nodig en is die duidelijk en; de hierboven genoemde punten


C. Bij ons op locatie;

Loods of in de tuinen, graag een email met; onderwerp, tijdstip en tijdsduur, datum, doelgroep. Gastlessen en rondleidingen voor scholen in afstemming op uw vakkenpakket en lesaanbod. Wij verzorgen graag de aanvullende lessen, buitenlessen, onderzoekswerk of de voorbereiding op een stage of werkopdracht


Onderwerpen die wij graag met u uitwerken en vormgeven;

Natuur en gerelateerd

Sociaal maatschappelijk

Armoede en verandering

Arbeidsmarkt en Ai

Onderzoek en innovatie

Economie en geld en de alternatieven

Voedsel en behoefte

Persoonlijke processen

Persoonlijke verhouding met de natuur ontwikkelen

Werkveldorientatie in het natuurlijke

Hoe anders om te gaan met gezondheid

De transitie van de samenleving


Het maken van een eigen ontwerp voor een voedselboslocatie; Workshop

Met daarin;

  • het ontwerp van het voedselbos;
  • de diversiteit aan planten/bomen;
  • voedselproductie in het voedselbos (in vergelijking met een traditionele boomgaard);
  • hoe het voedselbos bijdraagt aan het voorkomen van klimaatsverandering;
  • het omgaan van het voedselbos met droge en natte periodes (o.a. de poel en opbouw organische stof)
  • het oogsten en behouden van de waarde


Lessen en gastlessen

Wij hebben een Uitgebreid lespakket beschikbaar Link voor scholen en bezoekende groepen


Stage en maatschappelijke stage

Er zijn diverse mogelijkheden om stage te lopen bij onze organisatie.

Wij bieden stageplaatsen van LBO tot HBO niveau.

Vakgebieden; tuin, natuur, logistiek, administratie, archief, bibliotheek, groente en fruit, afvalverwerking, receptie, kleding en reparatie, electronica, ICT, DTP, sociaal juridische dienstverlening. Wij hebben diverse SBB erkenningen ( www.stagemarkt.nl )


Werken als vrijwilliger bij Ecovrede Nederland

Een ieder is welkom om bij te dragen in ons werk. Wil je actief meewerken dan hebben wij eerst een intakegesprek. Het gaat ons er daarbij om de meest optimale werksituatie voor jouzelf te vinden en doelen en wensn onderling af te stemmen. Ecovrede is nooit saai, geeft diverse uitdagingen en kan een keerpunt zijn in je leven. Een dagdeel een dag of meerdere dagen in de week is mogelijk.


Wij nodigen je uit een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek

Het in kaart brengen van de persoonlijke mogelijkheden en vragen.

Wij boden ons aan voor persoon, die nog niets hebben om een stagegesprek te voeren.

Dat doen wij graag ook voor stagiaires met plankenkoorts en dergelijke. Wij koppelen daarin onze bevindingen ook terug, op verzoek.


  • Ons budget is beperkt. Heel beperkt. Wij geven veel ruimte in het stagegebeuren en het opdoen van werkervaring in verschillende werkvelden.

Wij zijn geĂ¯nteresseerd in andere, innovatieve mogelijkheden en staan daar voor open.


Administratief, Archief en documentbeheer, Receptie, Logistiek, Juridisch, SMD, Tuin, Natuur, Sociale werkveld in diverse aspecten, Techniek, ICT, reparatie, balie, spreekuur met begeleiding en sociale vraagstukken, Website beheer en ontwikkeling, Gebouwbeheer, Voorraadbeheer, Beurzen en stands, DTP.

Maakt u een afspraak via; organisatie@ecovrede.nl


Kosten

Graag de onkosten in overleg en gekoppeld aan uw mogelijkheden. In de vorm van wederdienst. Ecovrede Nederland werkt als 'social profit organisatie' voor het algemeen nut. Voor bedrijven is het interessant dat wij een ANBI erkenning hebben.


Onze achtergrond;

Ruim tien jaar ervaring in het verzorgen van bijzondere bijeenkomsten en praktische voorzieningen.

Ruime ervaring in het geven van lessen, gastlessen, rondleidingen en workshops.

Wij werken als ANBI instelling vanuit een stabiele inspirerende en innovatieve maatschappelijke betrokkenheid.


Stichting EVS Ecovrede Nederland - Educatie

Kvk: 50879804

Postbus: 60051 6800 JB Arnhem

www.ecovrede.nl ANBI instelling

U kunt ons volgen via Linkedin en Google +

Wij zijn een door SBB erkende leer- werkorganisatie

Schoolgardens and local food

Our Mission: Let's make this World a Paradise!