Israel

De situatie is complex. Het boek 'Verbannen' door Richard North Patterson

geeft een mooie overview van motivaties, achtergronden en geschiedenis die een rol spelen in het gebied. Samenleven en ruimte geven is een kunst. Er is een echte, innerlijke, verandering nodig om als mensen te zijn en samen te leven.