YinYoga


YinYoga

Vad är YinYoga?

Det är en blandning mellan yoga, mindfulness och kinesisk läkekonst. Det är en skön och ibland "ont-skön" yogaform som passar alla, speciellt stela personer! Det är praktiskt att använda mjuka kläder, men man behöver inte klä sig i träningskläder för du blir inte svettig med spända muskler, utan sval och mjuk - cool helt enkelt!

Yoga

Ordet "yoga" sägs ofta betyda "balans" och det är ofta vad som eftersträvas i alla olika typer av yoga som idag finns även inom västvärlden. Ordet kommer från sanskrit och betyder egentligen ordagrant "ok" eller "förening". Yoga syftar alltså till att åstadkomma en förening mellan kropp, tanke och själ. Yoga är med andra ord ett system för fysisk, mental och andlig träning. De delar av den yogiska traditionen som man använder inom YinYoga är alltså de positioner (asanas) man gör i annan, mer Yang-betonad yoga (som innefattar spänning och rörelse), men i YinYoga i stilla och lugn form.

Mindfulness

Mindfulness är ett mångtusenårigt begrepp som har sitt ursprung i buddhismen. Det är ett begrepp som beskriver ett tillstånd som alltid har funnits tillgängligt för alla människor, oberoende av religiös inriktning,frånvaron av sådan, filosofisk inriktning eller politisk sådan. Det är en medfödd förmåga som många av oss tappar efter vägen, men naturligtvis kan tillägna oss igen. Det är ju ett engelskt ord/begrepp som kan vara svårt att översätta till svenska. Ibland kan man översätta ordet "mind" med sinne eller medvetande, ibland uppmärksamhet. Mindfulness kan då komma att betyda ungefär "medveten närvaro".

Mindfulness är inte detsamma som avslappning, meditation eller mental träning. Det är snarare ett tillstånd, ett förhållningssätt och ett sätt att vara/leva. Däremot kan man använda sig av tekniker, eller metoder för att nå tillbaka till det tillstånd där man är medvetet närvarande och förutsättningslöst kan uppleva och utforska det som sker här och nu. Detta använder man i YinYoga under passet pågår - att vara medveten om här och nu.

Kinesisk läkekonst

Under flera tusen år har denna form av läkekonst funnits och varit det ledande sätt att balansera kroppen på ett holistiskt sätt i Kina. Varje del av människan betraktas som en del av samma helhet vilken binds samman av ett sinnrikt energisystem, meridianerna. De huvudsakliga delarna i kinesisk medicin är farmakologi (ört- och mineral-medicin), akupunktur, moxtibustion (värmebehandling), qi gong (rörelser) och tuina (kinesisk massage). Se mer om detta under rubriken Kinesisk läkekonst/Akupunktur under Behandlingar. Inom kinesisk läkekonst strävar man alltid efter att skapa en balans mellan Yin och Yang, samt att få Qi att flöda fritt i kropp och själ.


"Qi flows where attention goes."

ur DAO DE JING


Hur går YinYoga till?

Ett YinYogapass påbörjas med en kort inkännande uppvärmning som förbereder kroppen och sinnet och gör att du "landar på mattan". Därefter kopplar man ihop de tre delarna: yogapositioner, mindfulness och kinesisk läkekonst.

Det inom kinesisk läkekonst som vi kan använda oss av i YinYoga är tanken om hur Qi flödar fritt i kropp och själ, samt ta hjälp av meridiansystemet och hur det påverkar vår kropp. Istället för att stimulera akupunkturpunkter med nålar, kan vi placera kroppen i olika relativt enkla yogapositioner och på så sätt stimulera den aktuella meridianen och därmed få en likartad effekt. När du placerat dig i den aktuella yogapositionen använder du mindfulness (att vara medveten om här och nu) för att observera och registrera vad som sker i kropp, själ och sinne. Oftast stannar man i positionen i 3-5 minuter och kan till sin hjälp använda sig av djupandning eller Ujjayi-andning under tiden om man behöver och vill.

Passet avslutas sedan med en avslappning och ibland en stilla meditation.

Det som påverkas under passet är energiflödet i de aktuella meridianen, fascian/hinnan runt muskeln som meridianen löper igenom, samt de känslor som påverkas av den aktuella meridianen. Dessutom påverkas det parasympatiska nervsystemet eftersom du använder dig av vila och mindfulness under passet. Du ger alltså musklerna och sinnet möjlighet till avslappning och får därmed ett lugnare sinne och en smidigare mer energirik kropp.Så;

Välkommen att vila dig i form med YinYoga!

Taktilpunkten, Susanne Björck

Carlavägen 21 e-post: taktilpunkten@outlook.com

771 30 Ludvika https://taktilpunkten.bokadirekt.se

tfn 070-697 09 48 återfinns även på Faceboook och Instagram som Taktilpunkten