Taktilterapi


Taktilterapi

Taktilterapi är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktilterapi är en neurofysiologisk och neuropsykologisk behandlingsform, men kan också definieras som en sinnesträning, samt en metod vid daglig omsorg och träning.

Taktilterapi kan bidra till att:

 • Skapa lugn och ro

 • Ge avkoppling och välbefinnande

 • Lindra smärta

 • Förbättra immunförsvaret

 • Reducera stress

 • Lindra sömnsvårigheter

 • Förbättra sårläkning

 • Förbättra mag-/tarmfunktionen

 • Minska aggressivitet

 • Öka nyfikenheten

 • Stärka kroppsuppfattningen

 • Förbättra kommunikationen

 • Stärka banden mellan föräldrar/barn/partners

Taktilterapi frisätter oxcytocin, ett hormon och en transmittorsubstans, som skapar lugn och ro, balans och harmoni i både kropp, själ och tanke.

Forskning och effekter av beröring

Både svensk och utländsk forskning av b.l.a. Professor i fysiologi, Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska Institutet och Dr. Maria Hernandez-Reif, Touch Research Institute, Florida USA, har visat att beröringen leder fram till bland annat:

Lugn, ro och avslappning, smärtlindring, ökad cirkulation, balanserar blodtrycket, minskad stress, ökat immunförsvar, förbättrad mag-/tarmfunktion, ökad jag-uppfattning, ökad kroppsuppfattning, ökad kommunikation, förbättrat näringsupptag, förbättrad sårläkning.


"Känseln är det första sinne som utvecklas på fosterstadiet och det sista som lämnar oss."

(Citat från boken 'Lugn och beröring' av professor Kerstin Uvnäs-Moberg)

Beröring av vatten, sol, vind eller en hand.

Skapar lugn, ro och harmoni.

Nyfikenhet och meditation.

Stillhet och välbefinnande.

Välkommen!

Taktilpunkten, Susanne Björck

Carlavägen 21 e-post: taktilpunkten@outlook.com

771 30 Ludvika https://taktilpunkten.bokadirekt.se

tfn 070-697 09 48 återfinns även på Faceboook och Instagram som Taktilpunkten