Yoga


Yoga

Ordet "yoga" sägs ofta betyda "balans" och det är ofta vad som eftersträvas i alla olika typer av yoga som idag finns även inom västvärlden. Ordet kommer från sanskrit och betyder egentligen ordagrant "ok" eller "förening". Yoga syftar alltså till att åstadkomma en förening mellan kropp, tanke och själ. Yoga är med andra ord ett system för fysisk, mental och andlig träning.

Inom den yogiska traditionen talas om olika yogiska vägar. Följande huvudvägar finns;

  • Bhakti Yoga

  • Jnana Yoga

  • Karma Yoga

  • Raja Yoga

  • Hatha Yoga

  • Mantra Yoga, och

  • Tantra Yoga (i vilken Kundaliniyogan ingår)