MEM GongYoga


MEM GongYoga

Vad är MEM Gong Yoga?

MEM står för Muscles Emotions Meridians och innebär alltså att man via meridianerna (enligt den kinesisk läkekonsten) kan arbeta med muskler och känslor. Denna terapeutiska yogaform kan användas på en mängd olika sätt. Här nedan följer tre olika sätt;

1. Passet börjar med en stunds andningsövning, då intentionen för passet medvetandegörs. Underpasset arbetar man sedan med en specifik meridian och dess funktioner både fysiska och känslomässiga. Passet avslutas med en stunds gongbad eller annan typ av avslappning och en meditation.

2. Passet påbörjas med en stunds andningsövning och arbetar sedan med ett specifikt element och övningar som hör ihop med det elementets meridianer och muskelgrupper, samt den känsla/de känslor som hör hemma i det elementet. Passet avslutas med gongbad eller annan avslappning och en meditation.

3. Varje deltagare fyller i ett formulär som gäller fysiska och ett som gäller känslomässiga aspekter av livet. Dessa formulär ligger till grund för de övningar som personen får i sitt personligt anpassade pass. Passet konstrueras alltså utifrån varje persons egna behov och bekymmer. Passet får personen med sig hem och kan sedan göra övningarna på egen hand efter en kort liten uppvärmning. Som avslutning görs valfri avslappning och/eller meditation.

Oavsett vilket sätt man väljer att använda MEM GongYoga är det bra att tänka på följande saker;

Det är bra att direkt innan varje övning först känna efter hur muskeln känns i spänt respektive avslappnat tillstånd. Varje övning utförs mellan 30-90 sekunder och avslutas ofta med att göra Maha Bandha (alla tre kroppslåsen) eller Mul Bandha (rotlåset). Alla övningarna kan anpassas till alla åldrar och förmågor. Meditationerna kan innehålla mantran eller andningsövningar, mudras (handställningar) eller drishtis (ögonställningar).

Detta är en yogaform utarbetad av Gongmaster Don Conreaux i samarbete med Gongmaster Tom Soltron och Yogateacher Abby Delsol. Han kallar denna yogaform för The Yoga of Holistic Reconance. I hans Chiometer finns en 24tim sekvens med de fem elementen inritade, och relaterade till 39 olika muskler och till de 12 meridianerna."When you exist in your most powerful resonance, you are like a resonating gong, experiencing the bliss of true health. As the inscribed greeting on the ancient gong says;

TAI LOI - Happiness Has Arrived!! "

citat Abby Delsol