MediYoga

(Medicinsk Yoga)

MediYoga

MediYoga baseras på Kundaliniyogan. Kundaliniyogan yogaform lyfter fram varje människas medvetenhet och möjligheter. Från början kallades den "vetenskapen om Kundalini-shakti" (ungefär ormkraften), vilket är en mycket viktig del av den tantriska traditionen. Kundalinikraften står för energi, medvetenhet, revitalisering och andlig mognad. Kundaliniyogan innehåller positioner, övningar (asanas), andningstekniker, mantran, meditationer och mudras. Kundalinikraften renar och balanserar chakrasystemet. Även Vit Tantra ingår i den form av Kundaliniyoga som introducerades i väst 1968 av Yogi Bhajan. Övningarna (asanas) i Kundaliniyogan har modifierats till ett lugnare tempo och är väl utvalda till olika pass för olika problem i MediYogan. MediYogan är en av de yogaformer som passar alla - både ung, gammal, tränad, otränad, vig, ovig... Denna yogaform har kommit att användas mycket inom hälso- och sjukvård som en behandlingsform i Sverige (se nedan under "Forskning").

Hur gör man?

Du sitter på en yogamatta eller på en stol och utövar några enkla rörelser och mantran till rytmen av dina egna andetag och med stillsam musik i bakgrunden.

Fördelen med MediYoga är att man får de kunskaper man behöver för att kunna fortsätta själv hemma, efter de gånger som gruppen träffats. Därför har Du chansen att köpa en påminnande CD med tillhörande instruktionshäfte för det program Du övat i grupp.


Finn balans med din kropp,

med din själ och din tanke.

Finn balans i dig själv,

med naturen och allt omkring.

Välkommen!

Forskning

Forskning på yoga i Sverige har pågått sedan 1998. Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) deltog då i den första svenska studien på yoga, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året. Därefter har ett antal studier med Kundaliniyoga och Medicinsk Yoga (MediYoga) genomförts i Sverige. Några exempel;

  • Stockholms Universitet jämförde effekterna av yoga med kognitiv terapi för personalen på en affärsbank i Stockholm.

  • Postgirot lät sina anställda gå på yogakurs under arbetstid och utvärderade sedan träningen.

  • Karolinska Institutet inkluderade yogaträning i sitt DU-projekt.

  • Astra-Zeneca utvärderar löpande Medicinsk Yoga för sjukskriven personal sedan 2004.

  • Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på Medicinsk Yoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer mm) tillsammans med IMY. Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder Medicinsk Yoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter.

  • Karolinska Institutet fortsätter att forska på yoga för ryggen.

  • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar på Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt.

  • Danderyd planerar nya större studier som startade under 2012.

  • m.m.

IMY startade hösten 2010 sin verksamhet, där Medicinsk Yoga löpande undersöks med validerade utvärderingsinstrument med större grupper i samhället. IMY fungerar dessutom som en kontakt, stöd och utbildare för instruktörer och terapeuter i MediYoga (som det kallas sedan 2007).


Taktilpunkten, Susanne Björck

Carlavägen 21 e-post: taktilpunkten@outlook.com

771 30 Ludvika https://taktilpunkten.bokadirekt.se

tfn 070-697 09 48 återfinns även på Faceboook och Instagram som Taktilpunkten