Kinesisk läkekonst

Kinesisk läkekonst / Akupunktur

Denna text är tagen direkt från Svenska Akupunkturförbundet, Traditionell Kinesisk medicin's hemsida.

Akupunktur – enligt traditionell kinesisk medicin

Akupunktur betyder fritt översatt nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin som även innefattar kinesisk massage, örtläkekonst och qigong (meditativ rörelse). Inom traditionell kinesisk medicin kallas människans livskraft för qi. Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften qi i obalans. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av qi uppnås vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom. Akupunktör är yrkestiteln för den som utför akupunkturbehandling enligt traditionell kinesisk medicin. Utbildningen i traditionell kinesisk akupunktur har av Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin stadgats till tre år. Det finns även utbildningar gjorda på upp till fem år eller mera. Ett flertal behandlingstekniker samt skolmedicinsk utbildning (basmedicin som motsvarar 60hp) ingår också som krav.

Detta kan behandlas med akupunktur

Med akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin behandlas en stor mängd sjukdomar samt ges förebyggande och friskvårdande behandling. Behandling sker vid allergier, astma, högt eller lågt blodtryck, hormonell obalans, idrottsskador, immunstörningar, matsmältningsbesvär, menstruationsåkommor, nedstämdhet, smärttillstånd, stress och övervikt. Detta är endast några beskrivna behandlingsområden.

Världshälsoorganisationen (WHO) anger över 100 behandlingsområden med traditionell akupunktur. Världshälsoorganisationen (WHO) listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier.


WHO Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials.

Klicka på länken ovan eller bilden för att läsa dokumentet.


Varje person och åkomma behandlas individuellt. Som exempel behandlas huvudvärk olika för varje person beroende på var värken sitter, hur den känns och vad patienten har för övriga sjukdomstecken.

Behandlingen går till så här

Tillsammans med din akupunktör samtalar du om åkommans art och dina levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin och västerländsk diagnos. En kinesisk pulstagning och observation av tungan utförs också som hälsobedömning. Behandlingen planläggs utifrån en strävan till återskapande av jämvikt i kroppens flöden bl a hormon- och blodflödet. Mycket tunna nålar sätts sedan i individuellt utvalda områden på huden. Detta för att dämpa ett överskott eller stärka en svaghet i din kropp. Du vilar därefter på behandlingsbänk. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror på åkomman och personens medfödda egenskaper.

Forskning styrker god verkan

Akupunkturens goda verkan styrks idag genom tusentals studier bl a genom databanken PubMed. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – jämvikt. Bl.a. påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har även en tydlig lugnande verkan.

Säker och trygg behandling

Utförd av välutbildad akupunktör med flerårig utbildning är behandlingen synnerligen säker. Inget kemiskt ämne tillförs kroppen vid akupunktur.

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicins medlemmar använder endast engångsnålar. Vid behandling kan det vara bra att fråga om behandlaren har flerårig utbildning, samt är ansvarsförsäkrad. Alla verksamma akupunktörer inom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin uppfyller dessa krav samt använder engångsnålar.

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering

Ursprunglig akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin (kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförd t.ex. av sjukgymnast används inom landstinget företrädesvis på smärtpatienter. Sensorisk stimulering utförs med mindre mängd behandlingstekniker än vid kinesisk akupunktur. Enbart västerländsk diagnos utförs och kinesisk akupunkturbedömning utesluts. Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor. Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

Detta är orsaken till att jag valt att gå en treårig utbildning på Vedic Akupunkturutbildning, vilken är ansluten till Svenska akupunkturförbundet, Traditionell Kinesisk medicin. Därefter har jag gått en Basmedicinsk utbildning om 1,5 år (som motsvarar 60hp) hos Nei Jing Akademien. Detta gör att jag 2018 kunde ansluta mig till Svenska Akupunkturförbundet.

Välkomna!


Taktilpunkten, Susanne Björck

Carlavägen 21 e-post: taktilpunkten@outlook.com

771 30 Ludvika https://taktilpunkten.bokadirekt.se

tfn 070-697 09 48 återfinns även på Faceboook och Instagram som Taktilpunkten