Elektronika nejen pro modelová kolejiště

Úvod

Pro svou potřebu jsem navrhl vlastní desky plošných spojů (dále jen DPS) pro známá i méně známá zapojení elektronických obvodů pro modelová kolejiště. Jelikož jsou tato zapojení ověřená a bylo by škoda, kdyby tyto návrhy zůstaly pouze v mém počítači, rozhodl jsem se tyto návrhy zveřejnit.

Výsledné obvody podle vlastních návrhů jsem použil pouze na svém kolejišti a na kolejištích několika přátel. Nemohu proto zaručit, že jsou odzkoušeny na 100% funkčnost. Desky jsou pouze funkční prototypy. Návrhy DPS jsou ve formátu programu Eagle (program je do určité velikosti desky pro nekomerční využití zdarma) a jsou určeny pro ruční výrobu (jednovrstvá koncepce, otvory všech součástek jsou zmenšeny pro snadné ruční vrtání). Kdo by si chtěl nechat desky profesionálně vyrobit, musel by kompletně zaměnit pouzdra všech součástek. Návrhy DPS jsou proto zdarma pro nekomerční využití. Pro ty, co nechtějí instalovat další program a učit se jej, jsou návrhy desek ke stažení ve formátu .pdf. Ve formátu .pdf jsou i schémata zapojení a osazovací plány. Návrhy desek ve formátu .pdf jsou inverzní. Na návrzích desek jsou umístěny nápisy, aby bylo při výrobě desky jasné, jak přiložit šablonu. Nápis na správně vyrobené desce musí být čitelný (bez zrcadla).

Informace jsou zde prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Tyto stránky budou sloužit jako ukázka, jak se dají přepracovat a možná i vylepšit originální návrhy. Nejsem zrovna spisovatel, proto budou popisy u jednotlivých zapojení velmi stručné (většinou jdou informace dohledat na stránkách, ze kterých jsem vycházel). Nejsem ani programátor, takže mé úpravy programů berte se značnou rezervou. A nakonec nejsem ani webdesigner :D

Záruka a odpovědnost:

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. I když jsou zapojení obvodů v praxi ověřená, nejsem neomylný a nebudu brát zodpovědnost za správnou funkci zařízení, zhotovených podle těchto návrhů. Nebudu poskytovat žádnou záruku a nést žádnou odpovědnost za finanční, právní nebo jiné škody a následky vyplývající z použití, nebo neschopnosti používat zařízení popsané na těchto stránkách. Rovněž neberu žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Zařízení nemají žádná schválení a certifikáty a jejich instalace a provoz je výhradní zodpovědností uživatele. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Zařízení a software, který obsahuje, byly vytvořeny jako nekomerční projekt.

Podmínky použití:

Systémy není dovoleno používat v zařízeních používaných pro vojenské, průmyslové a zdravotnické účely, nebo jiných, které ovlivňují zdraví nebo životy lidí.

Autorská práva:

Mám plné autorská práva k materiálům, které jsem vytvořil. Použité materiály mohou být použity pouze pro nekomerční účely. Uveřejněné materiály je možné distribuovat pouze v plném rozsahu a vždy podléhá uvedením adresy webových stránek autora projektu. Jakékoliv jiné použití těchto materiálů vyžaduje předchozí písemné povolení autora.

Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Pokud jsem na své stránky umístil data, ke kterým máte autorská práva a nepřejete si, aby zde byla i následně publikována, upozorněte mě a já data odstraním.

Doslov:

Desky ani programy nebudu upravovat, pokud to neuznám za funkčně důležité. Pokud by se vám mé návrhy nelíbily, nemusíte je používat, ale nebudu vám bránit, přepracovat je podle svých představ.

Přeji hodně zábavy s elektronikou.

Patrik Ulrych